Mr. Church

Kisses come in all sorts of ways, baby.

Câteodată e nevoie de pauză - din zgomotul unui neuron cu accelerația apăsată la maxim, a vieții cotidiene, a unei inimi neascultătoare și atunci un film simplu merge perfect. Mr. Church este un astfel de film - care îți atinge sufletul prin sentimentele pe care ți le trezește și îți rămâne în minte prin cuvintele memorabile pe care un scenarist - undeva într-o cameră plină de lumină le-a bătut la tastatura unui laptop. O poveste despre viață și ciclicitatea ei, însă peste toate este o poveste despre acei oameni ale căror drumuri se împletesc cu al tău, câteodată pentru o perioadă scurtă, alteori pentru mai mult timp și rareori pentru toată viața - însă, sunt acei oameni care îți luminează calea și sunt acel sprijin care îți apare în cale când ai nevoie de un minut de odihnă înainte de a merge mai departe - ei sunt cei pentru care la final trebuie să fii recunoscător. Ei sunt, de fapt, după mine familia ta. Și te poți numi norocos, dacă ai ești parte dintr-un clan în viață. Pentru  că oamenii sunt cei care fac călătoria să conteze mai mult decât destinația.

Sometimes just need a break - from the noise of a neurone with the acceleration pedal kicked - down, from the daily life, from a disobedient heart and then a simple movie works perfectly. Mr. Church is this kind of a movie - that touches your soul through your awaken feelings and remains in your mind through the memorable words that a writer - somewhere in a room full of light knocked them on the keyboard of a laptop. A story about life and is's cyclicality, but above all it is a story about those people whose paths are intertwined with yours, sometimes briefly, other times longer and rarely for life - but, there are those people who are lighting your way and they are that rock that comes in your way when you need one minute of rest before going further - they are the ones for which at the end  you should be grateful. They are, in fact, if it is to ask me, your family. And you can call yourself lucky if you're part of a clan for your lifetime spent. Because those are the people who make the journey count more than the destination it self.

Mr. Church once said a book is meant to be read from beginning to end, but is best understood from end to the beginning