Minunile naturii

Printre articolele cele mai citite, dar și care mi-au făcut cititorii să îmi trimită mesaje sau să îmi mulțumească la evenimente au fost cele în care vorbeam despre leacurile pe care le oferă natura pentru corpul nostru.

Așa că am zis că e cazul să revin cu 3 metode pentru curățarea și hidratarea tenului, și o a patra împotriva arsurilor solare, că tot începe sezonul.

  1. Roșia și bicarbonatul - magia celor două combinate te va face să le ai în permanență la îndemână. Ce trebuie să faci să iei o roșie pe care o vei tăia în două. Iei una dintre jumătăți și o pui cu partea de interior a fructului în bicarbonat. Datorită umidității praful se va lipi - iei mini buretele și începi să te freci cu el pe față, pe gât și pe decolteu. Roșia hidratează puternic, în timp de elementul magic al prăjiturilor te ajută la exfolierea pielii și curățarea în profunzime. Pentru limpezire folosește apă de preferat rece sau un cub de gheață pentru a îți închide porii. E suficient să repeți acest tratament o singură dată pe săptămână - nu mai des - deși vei fi tentantă când vei vedea ce luminos îți va arăta tenul și vei adora că nu vei fi nevoită să pui fond de ten :).
  2. Mierea și bicarbonatul - pune un vârf de linguriță de bicarbonat într-o lingură de miere și după ce realizezi omogenizarea pune pasta pe față, gât și decolteu - lasă-o timp de 10 minute, cât timp stai în baie sau cât te speli pe dinți. Apoi freacă ușor fața și clătește-o cu apă rece sau cub de gheață. Mierea are calitătea de a hidrata și cicatriza, iar bicarbonatul va curăța punctele negre și celulele moarte de pe zona unde se va aplica.
  3. Uleiul de cocos și bicarbonatul - o lingură de ulei de cocos, un vârf de cuțit de bicarbonat - omogenizate bine și întinse pe față, gât și decolteu. Cu vârful degetelor și mișcări circulare dinspre decolteu în sus, omogenizează bine amestecul pe toată zona până la frunte. Apoi cu un prosop îmbibat în apă ușor călduță curăță tenul, gâtul și decolteul. Vei avea fața hidratată din plin, stălucitoare și pregătită pentru vară. La fel ca și cele de mai sus, o singură dată pe săptămână este suficient. 

Dintre toate cele 3 de mai sus, ultima este favorita mea - pentru că timp de mai multe zile tenul radiază de sănătate, mai ales dacă ești genul care consumă multe lichide zilnic, iar când zic asta să știi că vinul, sucurile carbogazoase sau cafeaua nu incadrează la capitolul acesta. Vorbesc despre apă plată, ceaiuri neîndulcite și supe sau ciorbe. 

Acum dacă ești mare iubitor /iubitoare de soare (și cine nu e) vei căuta să faci o leacă de plajă cât să prinzi puțină culoare și tentă caramel pe care toată lumea o va invida apoi! Dacă însă uiți să folosești cremă protectoare sau pur și simplu soarele te iubește mai mult decât o faci tu, și ajungi să ai arsuri pe piele sau te înroșești de la expunere - cea mai simplă și naturală metodă de a scăpa de usturime este cu o roșie mare coaptă. Ideal ar fi din cea crescută în grădina bunicii - știți voi alea dulci și zemoase, care fac salata bună de te lingi pe degete! O tai în două și te apuci să te ungi cu ea pe zona afectată de soare. Lași zeama aceea pe piele până începe să te strângă, atunci abia clătești cu apă călduță. Repeți, dacă e cazul după două ore. 
Arsurile solare apar la deshidratarea puternică a pielii, iar roșia fiind în mare măsură apă va hidrata porțiunea și te va ajuta să scapi de usturime! 

Among the most read articles, but also the ones that made my readers send messages or thank me at the events, were those in which I was talking about the cure's nature offers for our body.

So I said it was time to return with three methods for cleansing and moisturising the skin, and a fourth one against sunburns, since the season is starting.

  1. Tomato and bicarbonate - the magic of the two combined will make you keep them close at all times. What you have to do is to get a tomato that you'll cut in two. Take one of the halves and place it with the inner part of the fruit in bicarbonate. Due to the humidity the dust will stick, start rubbing the mini sponge on your face, neck and cleavage. The tomato is a strong moisturiser, while the magic element base for the cakes helps to exfoliate the skin and cleans it deep. Remove the mask using cold water or an ice cube to close your pores. It is enough to repeat this treatment once a week - not more often - although you will be tempted once you see how bright your skin will look and adore that you will not have to put on foundation.
  2. Honey and bicarbonate - place the tip of a spoon filled with bicarbonate in a spoon full of honey, and after mixing it, arrange the paste on your face, neck and neckline - leave it on for 10 minutes while you take a bath or while brushing your teeth. Then gently rub your face and rinse it with cold water or an ice cube. Honey is good for hydration and heals scarring, and bicarbonate will clean the blackheads and dead cells in the area where it will be applied.
  3. Coconut oil and bicarbonate - a spoonful of coconut oil, a tip of a knife with bicarbonate - mixed well and stretched over the face, neck and neckline. With fingertips and circular movements from the neckline to the top, spread the mixture well over the entire area up to the forehead. Then, with a towel soaked in slightly warm water, cleanse the complexion, neck and cleavage. Your face will be hydrated, luminous and ready for the summer. Just like the above, once a week is enough.

Of the above three, last one is my favourite - because for several days the skin radiates health, especially if you are the type who consumes many fluids daily, and when I say that you know that wine, carbonated juices or coffee do not Falls within this chapter. I'm talking about flat water, unsweetened teas and soups or soups. 

Now, if you are a sun lover (and who is not one), you will seek to make it to a beach just to catch a little colour and a tinge of caramel that everyone will become jealous! But if you forget to use protective cream or simply the sun loves you more than normal norm, and end up with skin burns or turn into a boiled crab - the simplest and most natural way to get rid of the itch is with a super ripe tomato. Ideally it would be the one from your grandmother's garden - you know sweet and juicy, that makes the salad so heavenly tasty! You cut it in two and start using it to the sun-damaged area. Let the juice on your skin until it starts to make's your skin feel to small, then  just rinse with warm water. Repeat, if necessary after two hours.
Sunburn occurs when the skin is dehydrated, and since the tomato is mostly water will hydrate the part of you skin and help you get rid of burn sensation!