Tu...

Motans sunt o descoperire relativ recentă pentru mine, însă cum probabil știi pentru mine muzica este o parte importantă și cred că piesele care rămân cu tine îți ajung în cale atunci când trebuie sau când ai nevoie de ele, pentru a îți pune un plasture pe suflet, pentru a îl rupe sau pentru a îți aduce zâmbetul la auzul versurilor care par coborâte din penelul propriu...Piesa „Tu” a fost pentru mine azi un balsam, aceea supapă, o metodă de a spune ceea ce uneori e prea greu de descris în cuvinte.

 

Motans are a relatively recent breakthrough for me, but as you probably know about me, music is an important part, and I think the songs that remain with you get in your life when they have to or when you need them, to become a patch on your soul , to break it or to make you smile at the sound of the lyrics that seem to come down from your own pen ... The song "Tu" was for me a balm today, that valve, a method of telling what is sometimes too difficult to described in words...