Time Management

mac at night.jpg

De fiecare dată când îmi promit că voi scrie mai des, ceva mă lovește și fac o pauză pe perioadă nelimitată de la blog, adun articole și subiecte în draft, care însă ajung să fie publicate peste o lună sau două de la prima lor ivire. Pe de o parte e trist, pe de altă parte mă bucur că viața mea e atât de plină încât am prea puțin timp ca să pot scrie. Pe cea de a treia parte îi invidiez pe cei care stau bine cu time managementul și deși au o viață cu mult mai aglomerată ca a mea, o carieră mult mai înfloritoare ca a mea, copii și alte responsabilități găsesc timp, măcar o dată pe săptămână să scrie. KUDOS, măi oameni buni! E una dintre dorințele mele la fiecare an nou ca în următoarele 365 de zile să mă împrietenesc cu Time Management Managementul. 

Acum nu mă înțelege greșit, ador că am timp să citesc, să gătesc, să stau cu oamenii dragi, sau să fac voluntariat, însă sunt convinsă că dacă aș avea o pregătire mai temeinică în ceea ce privește felul în care îmi organizez cele 24 de ore aș putea să fac și mai multe. Din fericire, sau nefericire nu mai sufăr de insomnie ceea ce înseamnă că minim 6 ore, din câte are ziua le petrec dormind. După ani buni de 2-3 ore de dormit pe noapte, am descoperit că am o aventură toridă cu somnul și patul este martorul nostru mut și surd care ne acoperă nelegiurea de ochii lumii. 

Așa că am început aventura cu app-urile de eficientizare și organizare mai bună a timpului. Știu, știu - e haios, însă măcar pot acum să fac recenzie la mai multe dintre ele, pentru că le-am încercat pe toate timp de câteva zile, o săptămână.

Cum laptopul meu este IOS și mobilul este Android a trebuit să mă uit după app-uri care funcționează pe ambele, toate cele menționate rulează pe ambele direcții!

Prima este Trello - am lucrat în JCI și Toastmasters și în două companii care foloseau app-ul official. Îmi place, este drăguță, primești notificări, e mai mult pentru laptop decât pentru mobil dar este prietenoasă, și nu ai nevoie de un doctorat ca le folosești. Sunt gratuite (mă rog baza - nu ai nevoie de mai mult) și le poți personaliza așa cum vrei tu. 

Every time I promise myself that I will write more often, something hits me and I take an unlimited break from the blog, I gather articles and subjects in draft, but those get to be published over a month or two from their first appearance. On one hand is sad, on the other hand one can only be happy that has a full life, so full that is left with little time to write. And third, I envy those that rock the time management part and even if they have a more active life than me, a career more blossoming than mine, kids and other responsibilities they find time, at least once per week to write. KUDOS to you, amazing people! One of my desire at every new year's crossing is that in the next 365 days to become a more intimate friend with all that means and do Time Management.

Now don't get me wrong, I love to have time to read, cook, spend time with the people I love or to volunteer, but with a strong belief that if I would have a better preparation for the way I spend the 24 hours in order to do more staff. Fortunately, or unfortunately the insomnia let go of me and that translates into a minimum of 6 hours spent sleeping. After some long years when 2-3 hours of sleep per night was all I could get, I discover that I have a torrid affair with the sleep and that the bed is our silent and deaf witness that covers this iniquity from the world.

This is how I started my adventure with better time organisation and efficiency apps. I know, I know - it could be fun, and now I can make a honest review for the most of them, because I did give them a try some of them for a few days, some even a week.

Since my laptop is IOS and my mobile is an Android I had to look for apps that run on both, so all mention in here are running both-ways ;) so you are covered!

First is Trello - I work with it in JCI and Toastmasters and also in 2 companies that were using it as part of the business apps. I like it, is nice, you get notification, is more for laptop than for mobile but is super user friendly, you don't need a PhD in order to use it. Is free (well the basic - but you don't need more) and you can personalised it as you wish.

Screen Shot 2018-02-21 at 17.58.56.png

Asana și Basecamp, pentru că și ele era cunoascute din viața de voluntar, au fost în pasul următor logic și plin de confort - nu m-am împrietenit cu ele pe mobil, așa că neah. Sunt foarte bune atunci când vorbim despre lucrul în echipă și management de proiect, dar nu erau ceea ce căutam. Așa că am început și cu cele mai puțin cunoscute.

Sectograph - arată ca un ceas, este foarte mișto și destul de ușor de folosit. Pentru o persoană vizuală și metodică este un vis devenit real. Dacă ești dispus (ă) să cumperi și niște extra-uri, devine și mai amuzantă din moment ce poți schimba și adăuga culori, sau face diferite chestii. Am folosit versiunea gratuită, doar baza dar mi-a fost suficientă.

Planner Pro - irosire de download - doar un simplu calendar ca cel pe care deja îl ai pe mobil. Nu am petrecut timp împreună după ce mi-a dat designerul în freză cu lipsa de creativitate. 

Sunt încă în căutarea aplicației perfecte, tu ce app-uri folosești pentru a te împrieteni cu timpul?

Asana and Basecamp came next, since they were familiar from the volunteering life, were  the next logical and full of comfort step - not my cup of tea on the mobile so no thank you. They are amazing for team work and project management, but they are not what I am looking for. So I started with the less known apps and try some new ones, as well.

Sectograph - a very cool and sort of easy to use app that looks like a clock. For a visual and a methodical person is a dream come true. If you are willing to buy some extensions, it becomes even more fun since you can change or ad more colours, or do other stuff to it. I used the free one, so just the basics but it was enough for me.

Planner Pro - such a waste of download - just the simple calendar like the one you already have on your mobile. We didn't spend time together after the designer hit me with his lack of creativity.

I am still looking for the perfect application, what apps are you using trying to befriend the time?