Ți-ai uitat căciula în mașină, să nu răcești!

Cu toții suntem dependenți de iubire, a unui +1, a familiei, a prietenilor însă ne uităm de atât de multe ori la „rețetele” oferite de cărți, filme sau reclame - încât uităm să apreciem ceea ce e real lângă noi. De multe ori ajungem să avem credința că dragostea se măsoară în trandafiri, restaurante și cadouri scumpe. Câți dintre noi însă cotorizează: ți-ai pus centura?, Ești învelit (ă)?, Pune perna la spate că e peretele rece?, Lasă-mă să te țin în brațe când ești trist (ă)?, Ai mâncat la prânz...și multe, multe altele? De câte ori ai spus „Te iubesc” prietenilor fără a fi băut juma' de bar înainte sau fără a te simți stânjenit? Simte asta des și spune-o prin cuvinte, gesturi, scrisori sau momente pentru că viața e scurtă.
 

We are all addicted to love, of a +1, of family, or friends, but we so often look at the "recipes" provided by books, movies or commercials that we forget to appreciate what's real. Often we come to have faith that love is measured in roses, restaurants and expensive gifts. But how many of us take into consideration: did you fasten your seat belt?, Are you warm enough?, Place a cushion at your back - the wall is cold?, Let me hold you when you are sad?, Did you had lunch...etc? How many times have you said "I love you" to your friends without drinking half a bar or without you feeling uncomfortable? Feel it often and say it with words, gestures, letters or moments because life is short.