The subtle art of not giving a f*ck!

21314340_10213832914566604_3580781075595005849_n.jpg

Unul dintre cele mai mișto cadouri pentru ziua mea, (pe care l-am furat de la fosta mea șefă ;)) a fost cartea lui Mark Manson - The subtle art of not giving a fuck! Așa cum acum multă vreme cartea lui Carnegie - How to win friends and influence people mi-a schimbat modul de a privi relațiile, cartea lui Manson m-a făcut să îmi dau seama că sunt în sfârșit matură și că e ok să ai lucruri de care să nu îți pese sau oameni pe care să îi lași în urmă. Nu sunt fană a cărților de self-help - acele cărți care te fac să vezi doar lucrurile bune. Sunt o optimistă și o pozitivă, însă în egală măsură sunt realistă (din nefericire) și știu că viața are și chestii nasoale (unele le-am aflat pe propria-mi piele, în repetate rânduri). Felul în care eu aleg să reacționez la ele schimbă însă complet traictoria situației. Plină de povestiri haioase, cartea are un limbaj atipic. Pentru mine a fost o plăcere să văd că Mark și-a păstrat stilul autentic, cel de pe blog și nu s-a lăsat pe mâna unui editor fără experiență. Nu este nici pe departe o carte care te va face să înțelegi teoria relativității, însă te va face să zâmbești și să zici „aha” la unele paragrafe. Și bonus, se citește extrem de rapid - pentru că are un limbaj simplu, liniar și plăcut de parcurs.

De ce ți-aș recomanda-o? În primul rând pentru poveștile din industria muzicală pe care le vei afla (sau poate le știi - pentru mine personal au fost noutăți). Pentru a realiza, dacă nu ai făcut-o deja, că sunt lucruri/oameni pentru care nu are rost să consumi neuroni, energie sau timp. Pentru a găsi modalități (dacă nu ai făcut-o deja sau de a le valida) pentru a avea o viață fericită, dar realistă! Că felul în care privești reușitele sau „mai puțin reușitele” îți poate cu adevărat să îți deturneze viața spre lucruri fantastice. Dacă într-un loc frustrarea te-ar putea ajuta să crești și a fost catalistul care a dus la ridicarea ta, ea poate fi cea care nu îți va da voie să te bucuri de alte lucruri frumoase care s-ar putea întâmpla. În egală măsură, capacitatea de a ne împăca cu eșecul (toți avem parte de așa ceva) ne face viața mai frumoasă sau din contră plina de amărăciune. Lucrurile se întâmplă oricum, așa că mai bine să vedem mereu partea cu apă a paharului sau faptul că acesta are ceva în el, decât jumătatea lipsită de lichid sau posibilitatea de a cădea și dispersa apa. 

Și pentru că știu că nu toată lumea este fană a cititului am găsit o sumarizare și aplicațiile pe carte făcute de studenții de la medicină ;). Așa că te las să te bucuri de „lectură”:

One of the coolest gifts received for my birthday (which I stole from my former boss ;)) was Mark Manson's book - The subtle art of not giving a fuck! As Carnegie's book "How to win friends and influence people has changed my way of seeing relationships, Manson's book has made me realised I'm finally mature, and it's okay to have things you do not care about or people you leave behind. I'm not a fan of self-help books - those books that make you see only good things. I am an optimist and a positive one, but I am also a realistic person (unfortunately) and I know that life offers also crappy stuff (some happened for me, on several occasions). But the way I choose to react to them completely changes the way of the situation. Full of funny stories, the book has an atypical language. For me, it was a pleasure to see that Mark kept his authentic, blog-style and has not left the writing in the hands of an inexperienced publisher. It is not by far a book that will make you understand the theory of relativity, but it will make you smile and say a sweet "doh" to some of the paragraphs. And the bonus is that it can be read extremely fast - because it has a simple, straightforward and pleasant language.

Why would I recommend it to you? First of all, for the stories from the music industry (or maybe you knew them - but for me were new). In order to achieve, if you have not already done so, that there are things / people for whom there is no point in consuming neurons, energy or time. To find ways (if you have not already done so or to validate them) in order to have a happy but realistic life! That the way you look at the successes or "less successes" can truly hijack your life for fantastic things. If in one place frustration could help you grow up and it could be the catalyst that will led to your own lifting, it may be that one thing which will not allow you to enjoy other beautiful things that might happen. Equally, the ability to reconcile us with failure (all of us have it) makes our life more beautiful or more bitter. Things are happening anyway, so let us always see the part of the glass filled with water or the fact that it has something in it, better than to see the half-free liquid of it or the possibility of falling and dispersing water all around it's premises.

And because I know that not everyone is a fan of reading, I have found a summary and the applications for the book made by medical students ;). So I let you enjoy the "reading":