Stilul? Hmmm....hai să discutăm despre asta!

Stilul este o chestie personală, este acel ceva pe care doar tu îl poți definitiva, pe care nu îl copiezi și care îți descrie personalitatea și pune în evidență corpul. Este acel ceva care îi face pe oameni să întoarcă privirile după tine pe stradă și vină să îți facă complimente chiar dacă nu te cunosc, este acel ceva care te scoate din mulțimea cenușie, sau cel puțin așa ar trebui. 

Recunosc, stilul meu este unul non-conformist, de la cămășile de bărbat cu butoni (pe care le ador încă din liceu) până la paltonul supradimensionat și croială asimetrică, de la zecile de eșarfe la peste cele 100 de perechi de încălțări care îl disperau pe Ex și mă fac o Divă în ochii prietenelor.  Și mă enervează maxim că în jurul meu văd „clasicul” că devine minimalist, fie că vorbim de evenimente corporate sau nunți sau zile ploioase...privește în jurul tău într-o zi mohorâtă ca să îți dai seama că trăim în țara celor 4 culori: negru, gri, maro și bleumarin, cum nu ai observat? Ei bine, doar ce ți-am activat reticularul, stai să plouă acum ;). Păi unde mai e stilul, când plouă afară? Ce dacă plouă, evenimentul trebuie să fie trist? 

Indiferent că mergi la o conferință, nuntă, botez sau Doamne Fer'! trebuie ca lumea să te poată vedea din spate și să știe că ești tu, să dai privitorilor șansa de a îți oferi un compliment. Pentru că să fim serioși, cui nu îi place să primească o vorbă meșteșugită? Plus, puneți la dispoziție un izvor nesecat de zâmbete de dimineață și până când te întorci acasă, din cuvintele care merg la suflet și pe care cei din jur ți le oferă dacă stilul tău le ajunge la pipoțică.

Ca să nu zici că vorbesc mult și fără rost, o să îți argumentez niște elemente care din punctul meu de vedere ar trebui să fie pe „musai list” la oricare dintre noi, bărbat ori femeie. O să fiu corect politic și o să dau și versiunea masculină la fiecare, acolo unde nu e unisex discuția.

Pălăria - sexy, merge la ploaie, soare și păr indecis cu privire la formă. Alege ceva clasic, dacă ești la prima achiziție, însă te implor în numele tuturor pictorilor renascentiști și nu numai, mergi pe verde sau grena în loc de cele 4 culori ;). Odată achiziționată vei vedea că o poți asorta la orice, mai puțin la mica rochie neagră.

Style is a personal thing, is that something that only you can finalize it, you not copy it and describes your personality and highlights your body. Is that something that makes people turn to look after you on the street and compliment you even if they don't know you, it is that special something what gets you out of the grey crowd, or at least is what it should do.

I admit, my style is non-conformist one, from man' shirts with buttons (which I love since high school) to coat oversized and asymmetrical cuts, from dozens of scarves to over 100 pairs of shoes that made my ex go crazy and make me a Diva in the eyes of my girlfriends. And it annoys me to the sun and back that I see around me that "classic" turns into that minimalist, be it corporate events or weddings or rainy days...take a look around in a gloomy day in order to realize that we live in the land of 4 colors: black, gray, brown and navy blue, you tell you have not notice it? Well, I just activated your reticular system, just wait for the rain now ;). Well where is the style, when it's raining outside? What if it rains, the event should be sad?

Whether you go to a conference, wedding, baptism or the Lord Forbids! the world should  be able to recognize you even if they see only you back, give viewers the chance to pay you a compliment. Because let's face it, who does not like to receive a crafted word? Plus, provide yourself an inexhaustible source of smiles from morning and until you get back home, going to your soul and that others afford the to you if your style reaches to their little gizzard.

In order to cut you from saying that I talk much talk and pointless, let me point out with arguments some elements that in my opinion should be the "Must have list" to any of us, man or woman. I'll be politically correct and give male version to everyone, where there is not an unisex discussion.

Hat - sexy, it works for rain, sun and crazy hair days. Choose something classic, if it is your first purchase, but I beg you on behalf of all Renaissance painters and not only, go green or garnet instead of the 4 colours ;). Once purchased you will see that you can match it practically to anything, except the little black dress.

Sursă: Pexels

Sursă: Pexels

Și uite așa ajungem la cel de-al doilea element: mica rochie neagră sau cum îi zic americanii LBD (little black dress). Inventată în anii '20 de Coco Chanel (să îi dea Universul un nor mare și pufos acolo unde ește) e salvarea ta când promisiunea „sunt gata în 10 minute” îți suflă în ceafă. Să știi că mică nu vine de la „incredibil de scurtă” ;) o rochie sexy trebuie să descopere atât căt să stârnească dorința și să acopere suficient de mult încăt să ridice întrebări imaginației. O poți asorta cu cercei, coliere, eșarfe sau multe brățări și garantat că te vei simți coborâtă din filmele cu James Bond când vei vedea privirea lui. Stimațe domn, aici costumul e salvarea ta - unul care să îți îmbrățișeze burtica (te iubesc și cu ea ;)), să îți acopere picioarele pe lungimea potrivită și să te lase să respiri fără a scoate sunete peste umeri ;). Un costum de bărbat potrivit domnului care îl poartă o face pe femeie să își aducă aminte de fluturașii din stomac ;)

And so we go to the second element: little black dress or LBD as Americans call it. Invented in the 20s by Coco Chanel (may Universe give her a big and fluffy cloud where ever she is now) is your salvation when the promise of "I'll be ready in 10 minutes"  is breathing down your neck. Know that small does not come from "incredibly short" ;) a sexy dress should discover enough to arouse desire and cover long enough to raise questions to the imagination. You can accessorise with earrings, necklaces, scarves or bracelets and guaranteed that you will feel like you just step down from the James Bond movies when you are going to see his eyes. My dear sir, here your salvation is the suit - one that will embrace your belly (I love you with it ;)), cover your feet to the correct length and let you breathe without noises over her shoulders ;). A suit that suits the man that wears it makes a woman to remember the butterflies in her stomach ;)

Answear.ro

Answear.ro

Elementul cu numărul 3 completează paragraful de mai sus. Stilettos - sau acei pantofi cu toc care îți fac picioarele incredibil de lungi, pasul să pară coborât de pe cat-walk și privirea lui care urcă de la glezne și îți aduce aminte de primele voastre întâlniri. Nu e nevoie de 100 de perechi (nu strică, însă), dar pe cele pe care le ai asigură-te că sunt confortabile. Singura regulă pe care o am la umblători, alături de estetic este aceea de 3 purtări - dacă după toate cele 3, sufăr de maltratarea membrelor, respectivii zboară - indiferent de cât de sexy ar fi! Alege să ai în dulap o pereche de pantofi cu toc culoarea piciorului (Nude) și una pe negru, te vor scoate din multe ca și LBD - restul e plăcere pură! Dragă domn, ce e James Bond fără o pereche de pantofi care îi permit să alerge după aleasă și apoi să o ducă în brațe pe ringul de dans fără să șchiopăteze? Să fie arătoși, să complimenteze costumul, dar și piciorul prin confort, pantofii nu dna ;).

Eșarfa - această invenție minunată care îți poate ține părul în frâu în momentele lui de sălbăticie, care se poate transforma într-o curea arătoasă la o pereche de blugi, într-un accesoriu la geantă prea simplă sau îți poate acoperi gâtul făcându-l să pară mai lung ca cel al unei lebede. Nici nu ocupă spațiu, pot face o bluză să pară alta sau o rochie să pară schimbată doar prin alăturare. Domnule...o cravată fină, într-o culoare îndrăzneață, le va face pe doamne să își oprească privirea, așa că e musai măcar una în dulap ;). Frumos e să ai mai multe că poate vrea și doamna să împrumute, și noi femeile suntem pretențioase rău!

Sacoul este ultimul element despre care voi vorbi azi, ca să nu zici că devin blogger de fashion. În zilele mai friguroase poate înlocui cu succes clasica geacă, scoțându-te din anonimatul de haine mohorâte ale zilei. Poate transforma o rochie sau pereche de blugi într-un smart casual. Sau poate fi acel accesoriu care să îți pun în evidență talia și bustul fără a dezvălui multe, făcându-te cu atât mai sexy. Ah poate fi asortat la pantofii cu toc, eșarfă și pălărie. La fel și la tine, flăcău! ;)

Deci, eu zic să facem lumea a evenimentelor, a străzii și a noastră interioară mai frumoasă prin stil, culoare, personalitate, zâmbete și haine care ne prezintă înainte de a întinde mâna și a ne spune numele ;). Ești alături de mine? Articolul mi-a fost inspirat de competiția Super Blog și de proba Black Tie a celor de la Answear.ro.

PS: Zâmbește, este cel mai frumos accesoriu! 

Item number 3 completes the paragraph  above. Stilettos - or those high heels that make your legs impossibly long, your step like are down from the cat-walk and his gaze that goes up to the ankles and reminds you of your first dates. You don't need 100 pairs (doesn't hurt, however), but the ones that you have make sure that they are comfortable. The only rule that I have for shoes, along with aesthetic one is 3 usage - if after all 3, my limbs suffer mistreatment, it flies - no matter how sexy they are! Choose to have in your closet a pair of high heels of foot color (Nude) and one on black, they will take you miles away from troubles like the LBD - the rest is pure pleasure! Dear Sir, what is James Bond without a pair of shoes that allows him to chase the Chosen One and then take her in his arms on the dance floor without limping? Its have to be handsome, to compliment the suit, but also to comfort your foot, the shoes, not the lady ;).

The scarf - this wonderful invention that keeps your hair in check in moments of savagery, that can turn itself into a handsome belt for the jeans, an accessory for a bag way too simple or can cover your neck making it appear longer than the one of a swan. They don't occupy lot of space, can turn a blouse or a dress look into something completely different just by joining them together. Sir...a fine tie in a bold color will make the glances of the ladies to stare, so it is a must to have at least one in the closet ;). Nice would be to have more, just in case the lady in your life decides to borrow, and we women are very pretentious!

The classical Jacket is the last item of which I'll talk today, not for you to say that I'm becoming a fashion blogger. In colder days can successfully replace a coat, drawing you out of anonymity of the day of dreary clothes. Can transform a dress or pair of jeans in a smart casual attire. Or it may be that accessory that emphasize your waist and bust without revealing much, making you more sexy. Ah...can be paired to high heel shoes, scarf and hat. Same goes for you, lad! ;)

So, I say let's make our inner world and the one of events and street more beautiful through style, color, personality, smiles and clothes that talk out loud about us before stretching the hand and tell our name ;). Are you with me? Article was inspired by Super Blog competition and the task called Black Tie from Answear.ro.

PS: Smile, is the most beautiful accessory!