Turist în București

Sunt îndrăgostită de București, nu pentru că este capitala țării sau pentru că a fost nominalizat ca unul dintre orașele cu viață de noapte extrem de activă - ci pur și simplu, pentru că este un oraș al contrastelor. Și cred, că dintre toate localitățiile României - fostul Mic Paris reprezintă cel mai bine poporul nostru, cu bune și cu rele. Atunci când mi s-a oferit oportunitatea de a participa la un eveniment corporate care implica cazare, cu toate beneficiile aferente unui hotel boutique, am sărit la oportunitate, normal. După confirmarea cazării la Hotel Arc de Triomphe, am făcut exact ceea ce fac în orice oraș în care mă duc - intru pe booking și iau ghidul de vizitator. Odată acesta salvat pe telefonul mobil, am început să admir locul care avea să fie pentru următorul weekend casa mea, nu chiar așa departe de casă.

Pentru cei pasionați de a vedea contrastele Bucureștiului de care vorbeam la începutul articolului hotelul este alegerea perfectă care să îți facă introducerea în această lume - o clădire cu un stil arhitectural care îți aduce aminte de perioada Belle Époque, și care în prezent se împletește atât de minunat vechiul cu modernul încât îți vei dori să îți pui viză de flotant la adresa aceasta.

Era seară când am ajuns la ei, obosită și fără pic de chef, am fost întâmpinată de o figură prietenoasă și lumină difuză care parcă era special potrivită să nu îmi afecteze pupilele tracasate de farurile traficului infernal al orașului. Muzica în surdină și covorul gros de la recepție, mă invitau să mă descalț și să mă bucur de relaxare. Însă, nu - toată oboseala mea este împachetă și avea să fie abandonată în centrul SPA al hotelului: sauna și jacuzzi-ul te îmbie din poze să te lași relaxat vizual, olfactiv, tactil și auditiv. Inclusiv simțul gustativ este afectat având în vedere că îmi lasă gura apă doar la gândul de a sta fără a face nimic, mă rog nu chiar nimic. I-aș ridica o odă lui Aristotel pentru că s-a gândit la cele 5 simțuri oferindu-mi astfel ocazia de a le lăsa răsfățate în această excursie.

I am in love with Bucharest, not because it is the capital of our country or have been nominated as one of the cities with extremely active nightlife - but simply because it is a city of contrasts. And I think that of all the localities Romania - the former Little Paris best represent our people, with good and bad. When I was offered the opportunity to attend at a corporate event involving accommodation, with all the associated benefits of a boutique hotel gets you, I jumped at the opportunity, natural. After confirming my staying at Hotel Arc de Triomphe, I did exactly what I do in any other city where I go - get on Booking and download the visitor's guide. Once saved on your phone, I began to admire the place that would to be my home for the next weekend, not so far away from home.

For those keen to see the contrasts of Bucharest that I mentioned at the beginning of this article, the hotel is the perfect choice that makes the introduction to this world - a building with an architectural style that reminds you of Belle Époque, currently intertwined ancient and modern great making you wish to put your visa floating for permanent residence.

It was evening when I reached them, tired and without a mood, I was greeted by a friendly face and diffused light that seems particularly suited in order to not derange my pupils already affected by the headlights of an infernal city traffic. Soft music and thick carpet at the reception, invited me to take my shoes off and relax. But no - all my fatigue was packed and had to be abandoned in the hotel's spa: sauna and jacuzzi invite you from the pictures to let yourself relaxed visual, olfactory, tactile and auditory. Including my taste buds were affected given that I mouthwatering just with the thought of siting without doing anything, well not quite nothing. I'd pick up an ode to Aristotle due to his discover of 5 senses gave me the opportunity to leave them spoiled on this trip.

Am primit cheia de la cameră și am pornit cu gândul de a îmi lăsa bagajele, turna un pahar de vin și a lăsa miracolul apei să mă cuprindă. Însă, ajunsă în apartament, patul extrem de confortabil, pernele imense și mirosul de lenjerie uscată în soare m-au imbinat să scot Kindle-ul, să mă las îmbrățișată de tot ce mă înconjura și să mă dedic cuvintelor magice care se revărsau către mine din cărțile de călătorie. Știi sentimentul acela pe care îl ai, când vii iarna după o zi petrecută în frig și te bagi în pat - iar mecanorecepția se activează? Încet, încet, te încălzești și te cuprinde o moleșeală extrem de plăcută...care te duce la un somn odihnitor. Exact asta am simțit eu în acele 5 secunde în care m-am întins în pat. Fix de câteva bătăi de inimă a fost nevoie pentru a uita de relaxarea oferită de apă și a mă preda celei oferite de o carte bună și o saltea perfectă! Și, exact ca în banc...când m-am trezit era dimineață! Lumina era filtrată de către perdelele nici prea groase, nici prea subțiri și m-au făcut să pot deschide ploapele admirând firicelele de praf care se jucau cu razele soarelui - avea să fie o zi frumoasă...pe care mi-o voi petrece într-o sală întunecată de training, off!

I got the key to the room and I started thinking about living my luggage, pouring a glass of wine and let the miracle of water  cover me. But, having reached the apartment, the bed extremely comfortable, the pillows huge and the smell of dried in the sun laundry had me pushed to get the Kindle, let myself embraced by all that surrounded me and dedicate myself to the magic words that flowed to me from my travel books. You know that feeling you have when you come home during winter after a day in the cold and go to bed - and Mechanoreceptor is activated? Slowly, you get warm and get embrace by a very pleasant languor ... that takes you to a restful sleep. That's exactly what I felt in those 5 seconds when I laid in bed. It took just a few heartbeats to forget the relaxation offered by water and to surrendered to the one offered by a good book and a perfect mattress! And just like in the joke ... when I woke up it was already morning! The light was filtered by the curtains neither too thick nor too thin and I could open the eyelids admiring dust trickles who played with sunlight - is going to be a beautiful day ... that I will spend in a dark room training, off!

Cafea cu lapte...cafea cu lapte...cafea cu lapte...și un croisant - ritualul meu matinal de la fiecare hotel. Este metoda mea de a trasmite energiei interne că sunt în vacanță. Clasific hotelurile în care stau după 3 categorii: patul - perna cu fulgi și salteaua mediu de moale, vederea de la balcon/fereastră pentru că de cele mai multe ori mă prinde seara citind sau dimineața lucrând - iar dacă anotimpul mi-o permite prefer să o fac cât mai aproape de sursa de aer curat, și micul dejun - dacă conține sau nu croisant. Fiecare dintre cele 3 îmi oferă oportunitatea de a închide ochii și de a aprecia cât de norocoasă sunt.  

La servirea micului dejun am decis să merg pe terasă - claxoanele, smogul care se ridică ușor în aer, cântecul vesel și matinal al păsărilor - m-au făcut să îmi doresc să descopăr Arcul de Triumf, Casa Poporului, Muzeul Țăranului Român și fiecare colț al orașului, care ascultat cu atenție își șoptește poveștile. Am zâmbit pentru că a sorbi cafeaua și a avea imaginea de mai jos în fața ochiilor trebuie că este unul dintre cele mai frumoase momente ale unei vieți.

Coffee & milk...coffee & milk...coffee & milk...and croissants - my morning's ritual at every hotel I stay. It is my method of transmitting to the internal energy that is on vacation. I classify hotels after 3 categories: bed - pillow flakes and medium soft mattress, the balcony / window's view because most of the times the evening catches me reading or the morning working - and if the season is right I prefer to do it close to the source of fresh air, and the breakfast - whether or not it has croissants. Each of the 3 parts offer me the opportunity of closing my eyes and let it deepen the appreciation of how lucky I am every day.

During breakfast I decided to go on the terrace - horns, smog which rises slightly in the air, morning birds singing cheerful - led me to want to discover the Arc de Triomphe, People's Palace, Museum of the Romanian Peasant and every corner of the city, which listened attentively whispers you it' stories. I smiled because siping your coffee and having in front of your eyes the picture down bellow has to be one of the most beautiful moments of a life.

1240621_1035858523133347_2843703180847837653_n.jpg

Și da, a urmat o zi întreagă de traininguri însă în săli de conferință pline de lumină naturală care m-au lăsat să mă bucur de seninătatea zilei de afară. Iar finalul zilei l-am bifat la jacuzzi, și bonus am optat și pentru un masaj care a făcut, deși mi-a venit foarte greu să cred, și mai fantastică senzația de a te întinde relaxat în pat pentru un somn odihnitor, plin de vise frumoase și colorate.

And yes, there was a full day of training but in conference rooms filled with natural light that allowed me to enjoy the serenity of the day outside. And at the end of the day I checked-in the jacuzzi, and bonus I opted for a massage, although very hard to believe, I've got even more fantastic feeling to stretch relaxed in bed for a restful sleep, full of beautiful and colorful dreams.

Text inspired by sample 6: Tourist in Bucharest guest at Residence Hotels of the creative blogging competition SuperBlog2016