Perfetti sconosciuti

Sursă: IMDB

Sursă: IMDB

Telefonul mobil este cutia neagră a vieții noastre, toate secretele și poveștiile noastre sunt ascunse în el. Acest citat parafrazat mi-a rămas în minte după terminarea filmului. Dacă vrei să îți pui întrebări despre relațiile cu cei din jur sau dacă vrei o peliculă care te va face să pleci îngândurat din sala de cinema atunci mergi și vezi Perfetti sconosciuti.

Șapte prieteni de multă vreme se adună la o cină, într-o seară cu eclipsă de lună. Povești, glume, discuții despre viața și pățaniile fiecăruia, bârfele despre amor și alegeri - ceva obișnuit în orice gașcă. Acțiunea începe atunci când toți sunt de acord ca telefoanele mobile să fie puse pe masă și orice apel, mesaj, whatsapp sau notificare să fie citită sau ascultată public. Orice direcție ai crede că poate lua scenariul nu vei fi pregătit (ă) de întorsăturile pe care discuțiile le vor lua.

Am plecat de la film interogându-mi relațiile, felul în care gândesc sau ce lucruri spun despre cei apropiați și temându-mă cum aș reacționa dacă aș afla lucrurile spune la furie de câtre ei la adresa mea. De asemenea, am început să îmi etichetez momentele în cele 3 vieți pe care fiecare dintre noi le are: cea publică, cea privată și cea secretă. Și chiar cu lipsa mea de filtre atunci când vine vorba de a spune lucrurilor pe nume, tot am anumite lucruri păstrate în viața secretă și cea privată. De asemenea, am decis după film că pentru a fi fericită anumite lucruri sunt mai bine lipsă din viața mea dacă nu le pot trece din secret în privat.

The mobile is the black box of our lives, all our secrets and stories are hidden in it. This paraphrased quote remained in my mind after the film ended. If you want to raise for yourself questions about relationships with others or if you want a movie that will make leave the cinema in deep thoughts, then go and see Perfetti Sconosciti.

Seven long time friends have gathered for dinner, in a moon eclipse evening. Stories, jokes, discussions about everyone's life and passions, gossip about love and choice - something common in any group. The action begins when everyone agrees that phones should be placed on table and any call, message or whatsapp were to be read or heard public. Any direction you think can take the scenario you will not be prepared for the twists and turns the discussions will take.

I left the film questioning my relationships, the way I think or what I say about the close people, and fearing how I would react if I found out the things they were saying about me in a moment of true fury. I also began to label my moments in the 3 lives that each of us has: the public, the private and the secret one. And even with my lack of filters when it comes to telling things straight, I still have some things kept in my secret and my private life. I also decided after watching this film that in order for me to be happy I am better with some things of if I cannot find a way to move them from my secret life to my private one.