Minimalism

Conform dicționarului explicativ al limbii române, minimalism este un cuvânt care nu există momentan. Conform Wikipedia înseamnă simplitate, reducerea la materialele necesare atunci când vine vorba despre arhitectură, design sau artă. În epoca modernă, un mare fan al acestui trend era Steve Jobs, omul care obișnuia să doarmă pe o saltea, având alături de aceasta în cameră doar o lampă și niște cărți.

În viață lucrurile stau și mai simplu, păstrezi doar ce e important (oameni, momente, lucruri din casă) și te debarasezi de restul pentru a putea să te bucuri de ceea ce ți se întâmplă - la valoarea reală.

La revenirea în cuibul din care am zburat cum mulți ani, am început să îmi debarasez lucrurile strânse cu sârg, de la evenimente, de prin călătorii, de la prietenii - lucruri de care s-ar PUTEA la un moment dat să am nevoie. Ei bine, singurele lucruri cu adevărat importante în viață, nu sunt lucruri, zicea cineva mult mai înțelept ca mine. Oamenii și amintirile pe care le ai legate de ei sunt acel ceva care îți oferă combustibil pentru zilele bătrânții.

Așa că, după ce am făcut nenumărate serii de curățenie în zona hainelor, am zis că perioada cea mai potrivită să trec în registru și celelalte chestii din cameră/casă este cea a curățeniei de Crăciun, așa că și-au găsit locul către zona de gunoi o grămadă de lucruri - cum ar fi carnetele de note din liceu, caietele pe care le-am primit la diferite cursuri sau agendele din ultimii 1000 de ani, cărți de umplutură care dădeau bine pentru că părea biblioteca și mai plină, dar care ocupau spațiul în timp ce altele importante zac în două cutii imense de carton pe care mama le mută prin casă, la fiecare două săptămâni. Și uite cum, după o astfel de moment minimalist, am reușit să scap de jumatate din roll box și mi-am eliberat suficient spațiu pentru a desființa dulapul de dvd-uri și a le muta în bilbliotecă. Așa mi-am descoperit și caietele de poezii din școala generală, pe care profa de română voia să mi le publice. Mi-am adus aminte de tipul de la 7F de care eram îndrăgostită și a cărui cerere de prietenie a inspirat vreo 4 poezii și o fugă plângând la mama :)). Am regăsit biletul de la primul concert al meu - Metallica și pass-urile de la altele, ce i-au urmat. Ca apoi să îmi aranjez o parte din cărți din nou în bibliotecă și să îmi mut biroul pentru mai multă lumină naturală! 

Azi, prima zi de Crăciun a urmat telefonul din memoria căruia am șters peste 600 de contacte. Minimalismul îți face viața mai ușoară, loc în casă pentru dans ;), mai puține lucruri de șters de praf, de spălat în mașina de vase sau de haine! 

Nu este un stil pentru oricine, însă este ceva ce te face să te simți bine! 

Accordingly to Romanian language explanatory Dictionary, there is no such a word as minimalism for now. Accordingly to Wikipedia it means simplicity, reduction to only basic materials when it comes to architecture, design or art. In modern age, a big fan of the trend was Steve Jobs, a man that use to sleep on a plain mattress, and have along it in the room  just a lamp and some books. 

In life things are even more simple, you keep only what matters (people, moments, goods) and you get rid of the rest in order to get the chance to enjoy the real value of what happens to you.

When I flew back in my childhood nest several years after leaving it, I started to declutter all the things gathered as a chicken, from events, from travels, from friends - things that I MIGHT need at one point. Well, the only important things in life, are not things, somebody smarter than me use to say. People and memories you have related to them are actually that something that offers you fuel for the old age.


So, after several cleaning sprees in my clothes, I said that there is no better time than the Christmas time to have a check up on all the things I have in my room/ around the house, this was the way that a lot of stuff got to the trash area - like grade notebooks from high school, files that I receive to over 100 classes that I took, easy books that only made the library look smart full, but just take on space while important others were laying in 2 big boxes that my mother moved around the place, every two weeks. And just like that, after having a minimalist moment, I was able to get rid of half of the stuff from my roll box and free enough space that allowed me to donate my dvd cabinet and move them into the library. Due to this I had the opportunity to discover the poetry notebooks from primary school, that my Romanian language teacher wanted to published. I remembered the guy from 7F that I was crazy in love and his „going steady” request inspire me to write 4 poems and run to my mom in tears :)). I found my first ever live rock concert ticket - Metallica and entry passes to others, that followed. All this experience allowed me to arrange a small part of my books again in the library and move my desk near the window for even more natural light.

Today, the first Christmas Day phone was next, erasing more than 600 contacts from it's memory. Minimalism makes life easier, enough space in the house for dancing :), less things for dust removal, washing clothes and dishes machine!

It is not a style suitable to everybody, but is something that make you feel better!