Cine ești, când nimeni nu te privește?

Una dintre zicalele după care mă conduc este „Dansează ca și cum nu te-ar privi nimeni” - nu doar pentru că mereu mă vei auzi fredonând diverse melodii, ci pentru că îmi place la nebunie să dansez - oriunde, singură, în cuplu, cu prietenii, în interior, pe stradă, pe soare sau pe zăpadă. Și o discuție în miez de noapte, mi-a inspirat acest articol, dându-mi seama că în epoca în care ne vărsăm sufletele pe facebook știm totuși atât de puțin unul despre altul. Cine ești tu când nimeni nu te privește? Ce iese la iveală când închizi ușa în urma ta? 

Personal, primul lucru pe care îl fac dimineața este de a îmi pune ciorapii în picioare și încă îmbrăcată extrem de lejer merg în bucătărie pentru a pune de cafea. Plâng extrem de rar, și atunci când o fac e dintr-o prostie, în cel mai nasol moment posibil și cel mai probabil sunt machiată cu extrem de multă grijă. Zâmbesc câteodată pentru mine, la amintiri personale care mi-au fost trezite de cineva sau ceva din jur, indiferent de locul unde sunt și cine mă privește. Vorbesc cu voce tare în timp ce scriu acest articol. Ascult muzica la maxim la căști când citesc, fără a mi se întrerupe concentrarea. O dată pe lună citesc un roman romantic și explicit. Vorbesc cu mine în oglindă și nu am filtre la gură nici măcar când vine vorba de viața profesională. Mă judec extrem de aspru, și nu îmi găsesc scuze, deși o fac din plin pentru cei care mă rănesc. Primul lucru pe care îl fac în vacanță este să vânez un croissant și să il mănânc în timp ce savurez o cană cu latte, ascultând sunetele din jur. Iar atunci când ajung la un hotel care are cadă, o baie cu spumă este cea mai decadantă plăcere a mea pentru multe ore. Ador când mă ține de mână și când sunt sărutată pe creștet. Ador să îl privesc când doarme și să îi ascult respirația. Fac yoga pentru că îmi place cum îmi simt corpul mișcându-se după. Singura poză printată cu mine care nu are legătură cu voluntariatul și pe care am păstrat-o, are 100 de ani și pe fața mea se citește fericirea pură. Pozele alb-negru mi se par cele mai sexy și am câteva pe care le păstrez chiar dacă nu știu cine e fotograful sau oamenii sau locurile din ele. Muzica pe care o găsești la mine pe laptop este de la country sau romanțe la punk sau rock agresiv, de la Rachmaninoff la blues scoțian. Am zile în care îmi place părul meu și fața mea, iar atunci stau excesiv de mult în fața oglinzii. Pot fi gata în mai puțin de 10 minute când trebuie să plec undeva, dar niciodată nu sunt. Mănânc înghețată de iaurt sau de cafea cu lingura de ciorbă, chiar dacă afară sunt -10 grade și mereu am în casă o sticlă de vin dulce. Cânt și vorbesc în somn, fiind mai coerentă decât atunci când sunt trează, totul în timp ce îmi scrâșnesc dinții pe toată perioada nopții. Pantofii cu toc sunt cel mai sexy instrument de tortură pentru femei și eu posed peste 50 de perechi. Am mers multă vreme la psiholog și întrebările de atunci încă își găsesc răspunsuri. Îmi iubesc corpul mai mult acum decât o făceam când eram cu mult mai slabă. Devin defensivă când primesc complimente și îmi e teamă de fericirea în doi. Îmi doresc cel puțin doi copii cu acel cineva special care va adormi în fiecare seară tinându-mă în brațe și o casă cu grădină mare în care să cultiv legume. Nu contează cât de mare e casa atât timp cât în bucătărie au loc prietenii în prag de seară la discuții cu găteală, vin și voie bună. Sunt insomniacă și folosesc orele de nesomn pentru a îmi super analiza deciziile. Pot asculta o melodie pe repeat pentru două - trei sau mai multe zile, fără a mă plictisi sau considera că e ceva în neregulă cu asta. Ador să gătesc și sunt bună la asta, deși urăsc curățenia de după. Atunci când am momente proaste, o convorbire cu mama e cel mai bun leac. Sunt mereu pregătită să plec la mare sau oriunde și sunt cea mai împrăștiată persoană posibil, deși mereu știu unde să îmi găsesc lucrurile. Nu îmi voi aminti că mi-ai greșit, însă voi ține mereu minte că m-ai mințit sau felul în care m-ai făcut să mă simt și cum erai îmbrăcat (ă) când ai făcut-o. Urăsc lumina puternică, dar iubesc soarele. Scriu scrisori pe care nu le voi trimite niciodată, și cred că a scrie un bilet de mână cuiva este unul dintre cele mai personale lucruri pe care le poți faci. Las mesaje drăguțe cu rujul pe oglinda de la baie, chiar și în toalete publice pentru cele care vin în urma mea. Las mesaje și desene pe șervețele, la restaurante. Zâmbesc la străini și apoi merg mai departe.

Tu cine ești când se închide ușa?

LE: am găsit clipul acesta - care deși este despre femei, stereotipurile se aplică și la bărbați, așa că este la fel de interesant indiferent de sex.
 

One of sayings by which I lead my life is "Dance like nobody is watching" - not just because you will hear humming different melodies, but because I love to dance - anywhere, alone, in a couple, with friends, indoor, on the street, in the sun or snow. And a discussion in the middle of the night inspired me to write this article, making me realise that in an era where we pour our souls on facebook yet we know so little about each other. Who are you when no one is looking? What comes out when you close the door behind?

Personally, the first thing I do in the morning is to put my socks on and still dressed very casually I go into the kitchen to make coffee. I cry very rare, and when I do it is out of a silly, in the worst possible moment and most likely am wearing super fancy makeup on. Sometimes I smile just for me at personal memories awakened by someone or something that happens to be around me, regardless of wherever I am and whoever is watching. I talk out loud while I write this article. I listen to music on headphones with volume high while reading without that braking my concentration. Once a month I read a romantic and explicit novel. I talk to myself in the mirror and I don't have filters on my mouth not even when it comes to my professional life. I judge my self very harshly, and I do not make excuses although I find plenty for those who hurt me. The first thing I do on vacation is to hunt down a croissant and eat it while I savour a latte, listening to the sounds around me. And when I checkin at a hotel that has a bathtub, a bubble bath decadence is the pleasure that takes hours of my time. I love when he holds my hand and when I am kissed on the head. I adore to look at him while he asleep and listen to his breath. I do yoga because I like how my body feels when I move afterwards. The only photo I have printed unconnected with volunteering and that I kept it, is 100 years old and my face shows pure happiness. Black and white pictures are super sexy and I have a few that I keep even if I don't know who is the photographer or people or places showed in them. The music you find on my laptop is from country or Romanian old music to punk or aggressive rock, from Rachmaninoff to  Scottish blues. I have days when I like my hair and my face, and then I spend way too long in front of the mirror. I can be ready in less than 10 minutes if I have to go somewhere, but I never am. Frozen yogurt or coffee ice-cream is eaten with a soup spoon, even if are -10 degrees outside and I always have at the house a bottle of sweet wine. I sing and talk in my sleep, being more consistent then than when I am awake during while I gnash my teeth throughout the night. High heels are the sexiest instrument of torture for women and I possess over 50 pairs. I went to a psychologist for a long period of time and questions from then still receive answers today. I love my body now more than I did when I was thinner. Turn defensive when I receive compliments and I am afraid of couple's happiness. I want at least two children with that special one who will fall asleep holding me and a house with large garden to cultivate vegetables. Doesn't matter the dimension of the house as long as it has a large kitchen to fit my friends on the verge of evening for talk over cooking, wine and good spirit. I'm insomniac and sleepless hours are use to over analyse my decisions. A song can be listen on repeat for two or three days or more without bothering me or thinking that is something strange with this. I love to cook and I am good at it, even though I hate the cleaning part of it. When I have a bad moment a phone call to my mom solves it. I am always ready to go to the sea or wherever and I am the most scattered person that there is, but I always can find my things. I will not remember if you did me wrong but always remember when you lied to me or how you made me feel and what you were wearing. I hate strong light, but I love the sun. I write letters that I will never send, and I think that having a note wrote by hand is one of the most personal things that you can do. I let pretty messages on the bathroom window with my lipstick, even on the public ones for the ladies that enter them after me. I leave doodles and mess on the napkins at the restaurants. I smile at strangers then walk away.

Who are you when you close the door?

LE: I found this clip - and even if it is about women, stereotypes apply to men as well, so i think you should find it interesting no matter of sex.  

Is my opinion that we are magic! :)

Is my opinion that we are magic! :)