Limită! / The Limit!

Zilele trecute, în cadrul unei întâlniri Toastmasters am primit întrebarea dacă succesul meu este unul studiat sau unul natural. Nu am înțeles așa că am rugat persoana să explice ce vrea să spună pentru a îi putea da un răspuns adecvat. Doamna mi-a spus că par naturală pe scenă și în elementul meu și că e curioasă dacă asta vine după ani de exercițiu sau așa pur și simplu. I-am explicat că ceea ce se întâmplă când țin un discurs are în spate aproximativ 60 de luni de practică - de la cărți citite, la cursuri, la traininguri, de la pășii timizi în afara zonei de confort la cei de uriaș în zona de panică. Și niciodată nu e prea târziu să investești în ceea ce îți place, iar unde ajungi cu performanța depinde doar de barierele pe care singur ți le ridici sau dărâmi. 

O poveste care m-a inspirat enorm, pe vremea când  „dansam”, a fost cea a lui Misty Copeland prima balerină de culoare care a dansat în Lacul Lebedelor, este din punctul meu de vedere o învingătoare pentru că nu l-a acceptat pe „nu se poate” în viața ei și este un exemplu că niciodată nu este prea târziu să te apuci să faci ceva ce îți place. Cu dăruire și muncă vei ajunge oriunde îți dorești.

Under Armour e o compania de articole sportive inovative, care a fost fondată în 1996 de un fost jucător de fotbal american - Kevin Plank. Dacă acum ceva vreme au făcut spotul cu Misty, anul acesta s-au folosit de Jocurile Olimpice pentru a lansa un clip cu Michael Phelps - unul dintre cei mai controversați înotători ai ultimilor ani - de la dopaj, consumul de marijuana la orientarea sa sexuală - toate au prins prima pagină a ziarelor, lăsând performanța dovedită la o parte. Spotul de care îți vorbesc scoate la iveală ceea ce contează cu adevărat - orele de muncă asiduă, sacrificiu și pasiunea pentru a face performanță. Ce faci în întuneric, te pune în lumină poate fi tradus dacă este să mă întrebi pe mine și cu ceea ce faci când nu te vede nimeni este ceea ce conduce la succesul pe care îl vede toată lumea.

This past days, during a Toastmasters meeting a question was pass to me: if my success is studied or it just comes natural. I didn't understood the questions so I ask for explanation in order to be able to give an answer. The lady told me that I look natural and at ease on the stage and she was curious if this comes after years of practice or just like that. I've explain that behind every speech delivered are more or less then 60 months of practice - from books I read, to classes, to trainings, from small steps outside of comfort zone to huge ones in the panic zone. And that it is never to late to invest in what you really love, and where you take the performance depends only by the barriers that you allow yourself to be in front of you or to be demolished by you.

Misty Copeland's story is one of the tales that inspired me a lot, during my „dancing” times, first african american prima ballerina who dance in Swan Lake, is from my point of view a winner because she did not accept „no can do” in her life and she is an example that is never too late to start doing something that you like. With a lot of giving and hard work you can go wherever you want to in no time.

Under Armour is a company of innovative  sports article, that was founded in 1996 by a formal football player - Kevin Plank. If some time ago they made the spot with Misty, this year they used the Olympic Games in order to launch a clip with Michael Phelps - one of the most controversial swimmers of the past years - from doping scandal, marijuana consumption to his sexual orientation - everything went to the newspapers' front page, leaving proven performance behind. The spot I am talking to you about brings up what really matters - hours of hard work, sacrifice and passion for performance. It's what you do in the dark that puts you in the light can be translated if you should ask me with whatever you do when no one sees you is what leads you to the success that everybody gets to observe. 

Acum înapoi la vorbitul în public, acesta la fel ca și sportul sau dansul necesită antrenament - de la citit pentru a avea un vocabular bogat și modalități de a îți exprima ideile, la lecțiile de dicție și exercițiile de încălzire pentru a te asigura că lumea înțelege ce ai a le spune - totul înseamnă muncă. Și da, un discurs de 5 minute care ridică sala în picioare înseamnă multe ore de repetiții, pregătire, idei puse pe hârtie și apoi uitate, cuvinte potrivit alese, intonație și câteodată recuzită - totul se obține cu pasiune, atenție și transpirație. Pentru că da, și vorbitul în public te face să asuzi exact ca sportul ;)

Now back to public speaking, this like the sport or the dance needs a lot of practice - from reading a lot in order to have a rich vocabulary and a lot of ways to express your ideas, to diction and warming lesson in order to make sure that everyone understands what you have to tell them - everything means work. And yes, a 5 minute speech that makes the room stand up means a lot of hours of rehearsals, preparations, ideas written and then forgotten, chosen words, tone and sometimes props - all comes with passion, attention and sweat. Because yes, public speaking makes you sweat just like sport.