Food for thought leadership

Sursă: Pexels

Sursă: Pexels

Când vine vorba despre leadership, prima întrebare pe care ar trebui să o pui este: "Îți ești propriul lider?" În ultimii 6 ani, având experiența Toastmasters, care a venit după JCI, și pentru că într-un fel oamenii mă văd ca un lider, m-a forțat să încep să citesc și să învăț mai multe despre acest subiect. După ce am participat la cursul celor de la Dale Carnegie despre Dezvoltarea leadershipului personal - îmi dau seama că deși toată lumea vorbește despre asta, puțini sunt pregătiți să și facă ceva semnificativ în această privință. Pentru că, la fel ca în training, totul este despre ei - echipa ta, audiența ta, oamenii care îți dau din timpul lor să te asculte - deci ei sunt partea importantă a leadershipului, nu tu! Dar leadershipului începe mereu din interior, dacă nu ești pregătit să îți pui și să răspunzi la unele întrebări dificile, uneori chiar dureroase, nu poți fi un lider autentic. Pentru că, la fel ca orice altceva din viața aceasta, totul începe de acasă.

Să fii lider doare și este greu, trebuie să te privești în oglindă și să fiți onest cu tine înainte de a fi sincer cu echipa ta. Trebuie să recunoști defectele și dezavantajele, trebuie să recunoști punctele forte și slăbiciunile, să știi că mai ai mult de învățat, că poți greși și că ești la fel de puternic ca cel mai slab membru al echipei tale și întotdeauna, dar întotdeauna să fii cel cu energie și viziune, deoarece ei sunt lângă tine pentru asta. Dar, în același timp, să fii sincer tine este un exercițiu de mindfulness și îți oferă cele mai minunate recompense - și nu dintre cele pe care le puteți cumpăra cu bani. Genul pe care îl poți găsi într-o carte sau într-un magazin. Ci unul care îți atinge sufletul și energia interioară. Deci, chiar dacă lucrurile sunt grele, la final faptul că ești un lider te fac să fii mai puternic! Așadar, arunca o privire în interiorul, fii un lider pentru tine. înainte de a îi căuta pe alții, inspiră-te în schimbări, dezvoltă o cale de învățare, găsește-ți viziunea și calea - și fii sincer cu tine! Și apoi bucura-te de bucuria frumoasă a durerii de creștere și fii unul dintre cei care schimbă lumea în bine!

When it comes to leadership the first question you should put yourself is: ”are you your own leader?” In the past 6 years based on the Toastmasters experience, that came after the JCI one, and the fact that somehow people called me a leader, force me to start to read and learn even more about this subject. After attending the Dale Carnegie training about Develop the Personal Leadership - I realize that even everybody talks about it, but few are ready to do something meaningful on this subject. Because, like it is in training everything is about them - your team, your audience, the people that give you their time to listen to you - so they are the important part of your leadership, not you! But the leadership always starts from within, if you are not prepared to ask and answer on your own to some tough questions, sometimes even painful ones you can't be an authentic leader. Because, as everything else it all starts from home. 

So being a leader hurts and is rough, you have to check yourself in the mirror and be true to you before being true to your team. You have to admit the flaws and downsides, you have to admit the strengths and weaknesses, to know that you have so much to learn, that you can be wrong and that you are as strong as the weakest member of your team, and always, but always be the one with energy and vision, since they are all near you for this. But at the same time, being true to yourself is an exercise in mindfulness and gives you the most wonderful rewards - and not the ones you can buy with money. The kind that you can find in a book or in a store. But the one that touches your soul and your inner energy. So even if things are hard, at the end being a leader they only make you stronger! So take a look inside yourself, become a leader for yourself before looking for others, inspire yourself in changes, create a path for learning, find your vision and your path - and be true to it! And then enjoy the beautiful joy of pain of growth and be one of the ones that change the world!