La La Land

Mi-am început anul cinematografic mergând la un film muzical, alături de mama din dotare și Madlene - LaLaLand părea o alegere potrivită pentru data de 2 ianuarie. Așteptam de mult un musical - pentru că îmi place genul și întodeauna descopăr o piesă care rămâne cu mine. În „Burlesque” melodia a fost „Something's got a hold on me!” a Christinei Aguilera, „Moulin Rouge” mi-a dat El tango de Roxanne, iar din „Chicago” Cell Block Tango. Nu am enumerat aici peliculele care tratau subiectul „Street Dance”, ci rămân la cele inspirate din epoca mai clasică a genului cinematografic. 

Socoteala de acasă nu se potrivește însă cu cea din târg, pentru că mama mă întreba cât mai e din film, iar M. a dormit mai mult de jumătate din el, pe mine doar mă durea spatele așa că nu eram în cea mai bună dispoziție încă dinainte de a ajunge la cinema. Singurul lucru bun din toată această vizionare este că de atunci am văzut și alte filme, care s-au dovedit a fi bune - deci nu îmi voi petrece 2017 doar cu pelicule slabe calitativ. Inițial, deși stătea în draft de multă vreme cronica pentru film am zis că să fiu zână și să nu dau publish. Însă aseară faptul că un film în care nici măcar coloana sonoră nu pot să zic că a fost cap coadă una de excepție, mi-a distrus recordul personal de ani consecutivi în care am privit în direct decernarea premiilor Oscar, pot să dau cu el de pământ. Pentru că este peste mine cum având filme de excepție în anul ce a trecut tu pui Lala Land la toate categoriile posibile, și îi mai dai și premii. PR pentru gen, înțeleg. Marketing pentru oraș, îl înțeleg și pe ăla...dar nene cum să dai kilograme de Oscaruri la o peliculă în care actrița principală are o voce (aia de cântat) care te face să îți dorești să îți lovești ciocănelul urechii cu o nicovală când la aceeași categorie o ai pe Natalie Portman în Jackie? Cum să dai pentru „Best production design” când elevii de la Tonitza fac lucrări geniale, care i-ar băga în ceață pe cei de la Hollywood?. Cum să dai statueta pentru cea mai bună melodie către City of Stars când îl ai pe Timberlake cu Can Stop the Feeling la nominalizați sau How Far I'll Go? 

Dacă nu ai văzut încă Lala Land - nu o fă, alege orice alt film muzical din anii 40 încoa' și vei petrece niște ore de calitate! Cu pelicula dezbătută la Oscar vei pierde niște minute din viață pe care nu ți le va da nimeni, niciodată înapoi! Bucură-te de dumele care au apărut după greșeala de final pentru că acelea sunt cele mai bune lucruri care au existat după scoaterea LaLa Landului din cinematografe!

I started this year by going to a musical film, along side with the given mother and Madlene - LaLaLand seemed an appropriate choice for 2 January. I was expecting a musical for a long time - because is some of my fav types of movies and always find a song that stays with me. In "Burlesque" it was "Something's got a hold on me!" from Christina Aguilera, "Moulin Rouge" gave me El tango de Roxanne and "Chicago" Cell Block Tango. I haven't listed here films that address the "Street Dance" topic, but stuck in the more classically-inspired era of the cinema gender.

What you see is not always what you get, because my mom kept asking me how much longer the movie takes, and M. slept more than half of it, my back was blown to pieces so I was in a foul mood even before reaching the cinema. The only good thing that came from this viewing is that since then we have seen other movies, which proved to be good ones - so I will not spend 2017 with only poor quality films. Although, originally this movie article was a draft for a long time, trying to the fairy good mother and not hit „publish”. But last night when this movie, that doesn't even have a good soundtrack from top to bottom, ruin my personal record of viewing of Oscars a film in which even the soundtrack can not say it was head queue an exception, destroyed my personal record of consecutive years in which I looked directly Oscars, I can give it to him earth. Because you upon me as having exceptional films in the past year you put Lala Land in all possible categories, and you give them prizes. PR genre, I understand. Marketing for the city, and I understand that ... but nene how to give kilograms of Oscars to film the main character has a voice (that singing) that makes you want to hit your ear hammer an anvil when the same category of Natalie Portman in a Jackie? How to reach for "Best production design" when students from Tonitza are brilliant works, which would put him in the fog on the Hollywood ?. How to give the statuette for best song by the City of Stars when you got Timberlake Can Stop the Feeling with the nominees and How Far I'll Go?

If you have not yet seen Lala Land - do not choose any other musical in 40 years over here and you will spend some quality hours! Film Oscar debated lose some minutes of your life that you do not give them one, never back! Enjoy the Duma that occurred after the final mistake because those are the best things that existed after removing LaLa Land in cinemas!

nd always find a piece that stays with me. In "Burlesque" song was "Something's got a hold on me!" Christina Aguilera "Moulin Rouge" He gave me Roxanne tango and the "Chicago" Cell Block Tango. I have listed here films that address the topic "Street Dance", but remain in the more classically-inspired era of genre cinema.

Home expense but does not match that of the fair, because my mom asking me how much longer the movie, and M. slept more than half of it just hurt me back so I was not in the best mood even before reaching the cinema. The only good thing in all this view is that since then we have seen other movies, which proved to be good - so I will not spend 2017 only poor quality films. Originally, although the draft long standing chronic film I said to be fairy and give not publish. But last night that a film in which even the soundtrack can not say it was head queue an exception, destroyed my personal record of consecutive years in which I looked directly Oscars, I can give it to him earth. Because you upon me as having exceptional films in the past year you put Lala Land in all possible categories, and you give them prizes. PR genre, I understand. Marketing for the city, and I understand that ... but nene how to give kilograms of Oscars to film the main character has a voice (that singing) that makes you want to hit your ear hammer an anvil when the same category of Natalie Portman in a Jackie? How to reach for "Best production design" when students from Tonitza are brilliant works, which would put him in the fog on the Hollywood ?. How to give the statuette for best song by the City of Stars when you got Timberlake Can Stop the Feeling with the nominees and How Far I'll Go?

If you have not yet seen Lala Land - do not choose any other musical in 40 years over here and you will spend some quality hours! Film Oscar debated lose some minutes of your life that you do not give them one, never back! Enjoy the Duma that occurred after the final mistake because those are the best things that existed after removing LaLa Land in cinemas!