#HelloWIN

Când vine vorba despre Toastmasters (TM) am scris enorm pe acest subiect, pentru că mă pasionează și pentru că îmi oferă nenumărate oportunități de dezvoltare - pe care alte proiecte în care voluntariez nu mi le oferă la aceeași viteză și peridiocitate. Și, încă de anul trecut de când am acceptat pentru prima oară să fiu prezentatoarea unui concurs de arie - trebuie să recunosc că a fost rolul din care am învățat cel mai mult despre mine și despre cum poți subjuga sau din contră, întoarce publicul împotriva ta. Dacă la o întâlnire obișnuită ai în față ta ca orator 15 - 20 de oameni, la evenimentele pe arie/divizie vorbim deja de la 70 de oameni în sus în public. Ceea ce schimbă cu mult energia sălii. Îi pierzi mai rapid decât i-ai câștigat dacă nu ești atent(ă). Și cum lucrurile din care învăț provoacă dependență - anul acesta am acceptat să prezint secțiunea de engleză a concursului la nivel de Divizie H. 

Ca să înțelegi un pic contextul, lasă-mă să te plictisesc cu detalii. Un om care dorește să fie membru TM - se înscrie într-un club - unde participă la întâlniri săptămânale, la 14 zile sau lunare. Mai multe cluburi formează o arie, care organizează bianual concursuri: primăvara cu tema motivațională, toamna cu temă umoristică. Există versiunea în limba română și în limba engleză. Mai multe arii formează o Divizie, care organizează și ele competiții tot de două ori pe an. Câștigătorii concursurilor de la nivelul ariei, se întâlnesc la cel de divizie. Cel mai bun în limba engleză pleacă mai departe la District. Ai ghicit, mai multe divizii formează un district. 

Și, acum să ne întoarcem la ale noastre oi, respectiv la Concursul Diviziei H care a avut loc weekendul trecut la Brașov - asta înseamnă că cele 3 țări: România, Moldova și Bulgaria care formează H-ul și-au trimis la luptă cei mai buni vorbitori din aria lor. Iar eu am avut oportunitatea de a fi prezentatoare la secțiunea în limba engleză și nu doar asta, dar am împărțit scena cu un coleg de la Iași. Sunt ani de când îmi doresc să fac un tandem - fie în training, fie ca prezentator și anul acesta, în sfârșit, mi s-a îndeplinit dorința când mă așteptam mai puțin, prin manifestarea lui Tzury de a fi alături de mine pe scenă. O să zic doar atât - ne-am distrat maxim! 

When it comes  to Toastmasters (TM) you know I have written a lot on this subject, because I am passionate about it and gives me amazing opportunities - that other projects in which I volunteer are not offering at the same speed and periodicity. And, since last year when I accepted for the first time to present area's competition - a role from which I learned the most about myself and how to subjugate or au contraire, turn the public against you. If at a regular meeting you stand as an orator in front of 15-20 people, at the  area / division's events we are already talking of an audience from 70 people up. That changes a lot the energy of the room. You lose them faster than you've earned their attention if you're not careful. And since the learning process make me an addict - this year I agreed to be the presenter of the English Language competition for the H Division.

In order for you to understand everything, let me bore you with the details. A man who wants to be a TM member - joins a club - where participates in weekly meetings, or at every 14 days or monthly. More clubs form an area that organizes biannual competitions:  motivational in the spring, humorous in the autumn. There are Romanian version andEnglish one. Several areas form a Division that organises competitions, as well -  twice per year. The winners from the area's contest, meet at the one for the division. Best in the English category moves on to the District. You guessed it right, more divisions form a district.

And now let us return to our business, mainlyDivision H Competition held last weekend in Brasov - that means that 3 countries: Romania, Moldova and Bulgaria, that forms the H, sent to fight the most top speakers from their areas. And I had the opportunity to be a presenter for the English section and not only that, but I have shared the stage with a colleague from Iasi. Years have past since I wanted to do a tandem - either in training or as a presenter and this year, finally, my desire was fulfilled when I least expected, by Tzury's request to be with me together on the stage. I will just say this words about it - we had an amazing time!

14910390_10154635624167329_3877020213494970806_n.jpg

Și peste toate, seara am sărbătorit așa cum se cuvine Halloween-ul, de unde și denumirea conferinței de toamnă - Hello, WIN - de a cărei comunicare m-am ocupat cap coadă :)

And on top of all, in the evening we had a blast for the Halloween, here say the name of the autumn conference - Hello, WIN - where I was the head of communication all the way :).