Happy Happiness Day!

Do often whatever makes you happy! :)

Do often whatever makes you happy! :)

Astăzi este ziua internațională a Fericirii, și m-am gândit că pe mine provocările mă fac să îmi dau seama cât sunt de norocoasă! Așa că m-am autoprovocat să fac o listă cu 10 motive pentru care sunt fericită, pentru care pot să râd din suflet mereu astfel încât toată lumea întoarce capul să se uite la mine:

1. Mama - pentru că m-a învățat să am încredere în mine și orice fac este minuntat și primește susținere din partea ei oricât de dus la extrem ar fi.
2. Corpul meu - pentru că îmi dă voie să dansez, să vorbesc, mă duce oriunde îmi pun în cap și pentru că atunci când îi acord atenția necesară este un minunat mecanism care funcționează! 
3. Poveștile de iubire trecute, prezente și viitoare - m-au făcut o persoană mai bună!
4. Serviciu - fac ceea ce îmi place și sunt înconjurată de oameni fantastici.
5. Pasiunile mele - care îmi mențin constant zâmbetul: pictura, scrisul sau vorbitul în public!
6. Mașina mea și călătoriile prin care m-a purtat și mă va purta.
7. Fiecare clipă pe care sunt suficient de norocoasă să o am la dispoziție.
8. Cărțile care îmi intră în cale și muzica pe care o ascult cu ele sau pe care o descopăr datorită lor.
9. Oamenii pe care îi întâlnesc și poveștiile lor, o permanentă inspirație și motive de a mă bucura că sunt eu, acum, aici!
10. Cea mai bună prietenă a mea Madlene - a doua persoană după mama care mă susține indiferent de cât de nebunești ar părea ideile mele, care știe cum și când să îmi dea palme după ceafă atunci când este cazul și care are o ureche și o batistă mereu la îndemână pentru zbuciumul meu interior. Și peste toate, scrie niște poezii geniale!

Am închis cercul la punctul 10 pentru că ele sunt constantele în viața mea!

Și ce e o provocare fără alții care să te susțină,  lansez și către tine cititorul meu de a face acest exercițiu pentru tine, ia o foaie și un creion și scrie ce te face fericit, iar apoi fă posibil de a le bifa cât mai des!

 

Today is Happiness International Day, and for me challenges are what makes me realise just how lucky I am! So I challenge my self to draw a list of 10 reason why I am a happy person, for why I laugh with all my heart making everybody around me to look up and see what is all about:

1. Mom - because she taught me to trust myself and that everything I do is wonderful and get her support no matter how crazy it may be.
2. My body - because it allows me to dance, to talk, it gets me anywhere my mind can think of și because when I pay attention to it is a wonderful mechanism that works like a clock!
3. Past, present and future love stories - that made me a better person!
4. My job - I do what I love and I am surrounded of amazing people.
5. My hobbies - they keep me smiling all the time: the painting, the writing and the public speaking!
6. My car and the journeys she carried me and will carry me still.
7. Each minute that I am lucky enough to live it.
8. The books that past my way and the music that I listen while I read or that they help me discover.
9. People I meet and their stories, a permanent inspiration and reasons to enjoy that I am me, here, now!
10. My best friend Madlene - the second person after my mom that shows me support no matter what crazy ideas I have, she knows how and when to kick me over the head when is necessary and always has an ear and a tissue close by for my inner demons and fights. And, on top of all she writes the most amazing poems! 

I close the circle with point 10 because they are the constants in my life!

And what is a  challenge without other to support you, I challenge you my reader to make the same exercise for you, take a piece of paper and a pencil, and write down what makes you happy, and then do them often!