Licurici

Ea privea fascinată bălțile pe care ploaia le lăsase în urmă, el ținea umbrela încercând să o protejeze în timp ce pașii ei se jucau și călcau apăsat în fiecare zonă de apă, râzând apoi ca un copil de 5 ani. El o privea fascinat întinzând mâna către ceafa ei a tras-o către el brusc, încercând să îi captureze zâmbetul și să îl facă doar al lui. Egoist voia ca acel moment să fie doar pentru privirea lui, și nu a trecătorilor, nu a ploii, nu a universului, a lui! În acel moment, sub umbrelă în timp ce îi atingea buzele curbate de râs, era parte din el complet, și se putea scălda în aceea energie de licurici pe care o adora la ea și pe care ființa ei o transmitea în jur de fiecare dată când zâmbea. Atunci, acolo, așa era a lui, încătușată sub o umbrelă într-un sărut care îl făcea să se simtă stăpânul lumii. Super puterea ei era să scoată din el cele mai ascunse dorințe de a o ține lângă el mereu pentru a se bucura de lumina ei. Până să o cunoască nici măcar nu știa că îi este frică de întuneric! Super puterea lui era să o facă să zâmbească, în zilele în care lumea încerca să îi rupă aripile. Până să îl cunoască pe el, nu știa că magia protecției este reală!

She was fascinated by the puddles left behind by the rain, he was protective holding the umbrella while her steps were playing and tramping in each slop, laughing like a 5 year old kid. Fascinated he reached his hand towards her neck he pulls her rough, trying to capture her smile and make it his own. Selfish wanted that moment to be for his eyes only, not for the bystanders, or the rain, or the universe, his! In that moment in time, under the umbrella while he was touching her curved with laughter lips, she was part of him completely, and he could bask in that firefly energy that loved at her and that she was convey around her every time she smiled. There, then, that way she was his, handcuffed under an umbrella in a kiss that made him feel like the king of the world. Her super power was to raise in him the deepest desires of keeping her close in order to enjoy her light. Until he met her never knew that he was afraid of darkness! His super power was to make her smile, in the dark days when the world was trying to break her wings. Until she met him, she didn't knew the magic of protection was real!