eu - tu - noi?

Abia ce am ajuns în patul meu, cu oboseala la cote maxime, însă extrem de fericită în interior după călătoria în Spania. Deși, abia îmi țin ochii deschiși, având în vedere că fac cum fac și rămân în urmă cu somnul - am privit filmul de mai jos, de peste 10 ori. 

Pe vremea când încercam dansul contemporan, una dintre dorințele mele era aceea de a vorbi despre dependența de o relație, prin dans. O mini piesă care să arate toate stadiile unei relații toxice - că doar fiind persoana care a învățat pe propria-i piele ce înseamnă să fii jumătatea dintr-un întreg nefuncțional, cunosc toate etapele prin care treci. E drept că eu am avut consilierea unui terapeut, însă atunci am aflat despre dependență - nu de substanțe sau pilule ci dependenta de celalalt. Poti fi intr-o relatie sanatoasa și fericită, doar în momentul în care te iubești pe tine și atunci când fericirea ta nu este condiționată de celălalt. 

Știu, e greu să fii singur și lucrurile sunt mai frumoase când ai la finalul zilei cu cine să împarți un pahar de vin și povestești cum ți-a fost ziua, depedența intervine când absolut toată fericirea ta depinde de celălalt, când nu mai ai poveștile proprii, când nu mai ai momentele tale de tine cu tine, când zâmbetul tău e condiționat de o mică atenție din partea jumătății. De cele mai multe ori relațiile în care unul dintre cei doi implicați devine dependent se transformă în unele nesănătoase pentru că intervin reproșurile, gelozia, depresia, suspiciunea, neglijarea și multe altele. La finalul zilei îți ești dator ție să fii cinstit cu tine, cel din interior și în orice relație ai intra de prietenie sau de iubire, să fii natural! 

Așa că dacă la orice moment simți că nu ești tu - e timpul să schimbi ceva!

Etapele unei dependențe sunt aceleași, fie că vorbim de medicamente sau de iubire - identifică-le și scapă din cercul vicios!

I just climb in my bed, with high levels of exhaustion, but filled with happiness at the inside after the Spain trip. Although, my eyes can hardly stay open, since I always find a way to fail at sleep exams - I took the time and watch the following movie for more then 10 times.

When I was trying out contemporary dance, one of my biggest wishes was to talk about addiction in a relationship, through dance. A mini play that shows all the stages of a toxic relation - being a person that learn by living what is means to be the half of a whole that was dysfunctional, I know all the steps that you go thru. It is true that I had the help of a therapist, but then I've learn about addiction - not of substances or pills but for each other. You can be in a healthy and happy relation, but when you love yourself and when your happiness is not condition by the other person in the couple. 

I know, it is hard to be alone and things are more beautiful when you have someone at the end of the day to share a glass of wine and talk about your day, addiction kicks in when all your absolute joy depends on the other, when you don't have your own stories, when you don't have your own moments, when you smile is conditioned by the smallest sign of attention from the half. Most of the times relations where one of the couple becomes dependent, turns the love story in an unhealthy relation because of blame, jealousy, depression, suspicion, neglect and many more. At the end of the day you owe it to your self to be fair, to the inner you and in any relations you venture of friendship or love, be natural!

So if at one point you feel that you are not yourself - it is time to change something!

Addiction' stages are all the same, if we talk about medicine or love - detect them and break the vicious circle!