Eight and Bob

Sursă foto: theatlantic.com

Sursă foto: theatlantic.com

Mama mi-a spus mereu că dacă sunt cea mai deșteaptă persoană din cameră, atunci nu sunt unde trebuie. Așa că încă din copilărie, tendința mea a fost să stau în camere pline cu oameni deștepți care să mă poată învăța, inspira și face o persoană mai bună. Transpunând asta în muncă, la o pauză de cafea, în timpul unei discuții cu un coleg avocat, am aflat una dintre cele mai fantastice povești legate de un parfum. Și cum azi este Ziua Internațională a Mirosurilor Frumoase este o oportunitate perfectă de a  începe să lucrez la un articol despre această poveste.

La începului secolului 20, în timpul unei călătorii cu decapotabila pe Riviera Franceză (Coasta de Azur), un student amercian pe nume John Fitzerlard Kennedy întâlnește un tânăr francez numit Albert Fouquet și este vrăjit de mireasma acestuia. Fiului unui aristocrat parisian, și parte din elita societății franțuze, tânărul localnic era un cunoscător de parfumuri, dezvolta și perfecționa diferite esențe pentru uzul personal, ajutat de majordomul său Phillipe. Cunoscut pentru carismă și perseverență JFK îl convinge pe Albert să ăi dea o sticla. Dimineața următoare, la recepția hotelului o cutie mică a fost lăsată în atenția viitorului președinte cu nota:

În această sticlă vei găsi un strop din strălucirea franceză, care lipsește personalității voastre americane

Înapoi în America parfumul a fost un succes, astfel că JFK i-a scris lui Albert și l-a rugat să îi trimită încă 8 mostre pentru prietenii lui și una pentru Bob (Robert Kennedy). Cu un simț al umorului subtil francezul i-a trimis sticlele de cologne decorte cu același model pe care îl avea cămașa lui Kennedy în ziua când s-au cunoscut. Pe pachet era scrisă o notă discretă „Eight & Bob”

Câteva luni mai târziu Albert a început să primească cereri pentru mireasmă din toată regiunea Hollywood, regizori și actori ca Cary Grant sau James Stewart erau vrăjiți de extractul de Andrea, o plantă din Chile care era ingredientul principal „Eight & Bob”

În 1939 Albert moare într-un accident de mașină și majordomul și partenerul lui în producția de parfum Philippe are grijă de livrarea comenzilor până la începerea celui de al doilea război mondial, când pentru a salva aroma din calea armatei germane, plasează în cărți ale cărui interior îl decupează sticle.

Pentru decenii nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu Philippe sau cu sticlele, dar familia lui a început producția din nou acum câțiva ani când au descoperit în lucrurile ce i-au aparținut rudei lor rețeta, și acum poți găsi parfumul online. Are mireasmă de lemn de vanilie. 

Povestea de mai sus este spusă din gură-în-gură cum se zice fiind transmisă pe cale orală din membru în membru al familiei lui Philippe.

My mom told me always that if I am the smartest person in the room, then I am in the wrong room. So ever since I was a pup, my tendencies were to stay in the rooms filled with smart people that could teach, inspire and made me a better person. Transposing that at work, in a coffee break, during a chat with a lawyer colleague, I found out one of the most amazing stories related to a perfume. And since today is the International Day of the Nice Smells it was the perfect opportunity to start working on an article about this story.

Early in the 20th century, during a journey in a convertible on the French Riviera (Côte d’Azur), an American student named John Fitzerlard Kennedy meets a young Frenchman named Albert Fouquet and it is mesmerized by his sense. Son of a Parisian aristocrat, and part of the elite French society, the local young man was a perfume connoisseur, and he created and perfected various essences for his personal use aided by his butler Philippe. Known for his charisma and perseverance JFK persuade Albert to give him a bottle of the cologne. Next morning, at the reception of the hotel a small box, was let in the attention of the future president with a note: 

In this bottle, you will find the dash of French glamour that your American personality lacks.

Back in America the perfume was a success, so JFK write to Albert and ask him to send him another 8 samples for his friends and one for Bob (aka Robert Kennedy). With a subtle sense of humour the frenchman send the cologne in bottles decorated with the same pattern as the shirt that Kennedy wore when they've met. The package was marked with ”Eight & Bob”

A few months later Albert started to receive request of the fragrance from all over Hollywood, directors and actors like Cary Grant or James Stewart were mesmerise by the extract of Andrea, a plant from Chile that was the main ingredient for „Eight & Bob”

In 1939 Albert dies in car accident and his butler and partner in the perfume production, Philippe take care of shipping the orders up to the start of the WWII, when in order to save the cologne from the German army he cuts the interior of the books and places the bottles inside.

For decades nobody knows what happened to Philippe or the bottles, but his family started production again few years ago when they discover in the belonging of their ancestor the receipt, and now you can find the perfume on line. It has a sent of woody vanilla. 

The above story is a word of mouth sort of story being send from member to member oral in the family of Philippe.