Drone at work

Poza: The Drone Girl website

Poza: The Drone Girl website

Când ești firmă mare, ai oameni creativi pe ștatul de plată și bugete de publicitate cât PIB-ul unei țări mediu dezvoltate atunci poți să îți permiți să lași lumea cu gura căscată din toate punctele de vedere. Tehnologia din zilele noastre oferă noi metode de promovare celor care lucrează în zona de marketing. Sau cum s-a folosit Intel a transformat o provocare într-o oportunitate despre care a vorbit întreg globul. 

Și dacă tot a început campionatul mondial de fotbal, am zis că este momentul optim să ne aducem aminte de ceremonia de deschidere oficială a Olimpiadei de la PyeongChang pe care cei de la Intel au făcut-o să fie cu adevărat memorabilă din toate punctele de vedere - 1200 de drone care au ținut lumea cu gura căscată și ochii țintuiți pe cer. 

Studiul de caz este despre cum integrezi produsul tău într-un context, făcând experiența consumatorului să fie fabuloasă - asta înseamnă creativitate, asta înseamnă să aduci inovația în marketing, dar mai presus de toate asta înseamnă să fii pasionat de ceea ce faci la muncă.

Dacă te întrebi ce a însemnat în cifre: 1,000,000,000 persoane au privit ceremonia de deschidere și au văzut dronele ușoare Intel la treabă.

When you are a big company, you have creative people on your paycheck and advertising budgets are similar to the internal income of a medium develop country than you can afford to make your consumers amazed. Tech in our days offers a lot of new ways for promotions for the marketers. Or how Intel changed a challenge into an opportunity that made the world speak for days about it.

And since the football world championship started, it is the perfect moment to make a short walk on memory lane back to the official opening ceremony for the PyeongChang Olympics, that was made memorable by the Intel team from all the points of view - 1200 drones kept the world with mouths open wide and with eyes glue to the sky.

The study case is about how to integrate your product in a given context, making the user experience be fabulous - that is creativity, that means to bring innovation into marketing, but most of all that means to be really passionate about what you do at your job. 

If you wonder what that means in numbers: 1,000,000,000 people watched the opening ceremony seeing the light drones at work.

Trainings:

Antrebamentele:

And the commercial:

Și reclama: