Covers, covers, covers reloaded

Promiteam în articolul acesta că voi reveni cu un al doilea pe temă, respectiv unul pe duete puțin probabile - nu mi-a ieșit chiar complet însă am găsit ceva, ceva. Și uite, că după jumătate de secol, am decis că a venit momentul x, asta pentru că în ultimele zile având coșmaruri din cauza managementului defect al timpului - muzica mi-a fost foarte bună prietenă. 

Acum mulți ani, am văzut un interviu în care un co-star povestea despre cum a cunoscut-o pe Dolly Parton, mi-a rămas în cap peste ani din tot interviu doar povestea care urmează: căldură extrem de mare, oamenii aveau cadre doar de exterior și toată lumea era extrem de nervoasă din cauza temperaturii, și nu conteneau să se plângă pe subiect - cu excepția lui Dolly. Întrebată dacă nu îi este cald, ea a răspuns că atunci când era mică și extrem de săracă i-a promis lui Dumnezeu că dacă va ajunge să aibă tot ce își dorește nu se va mai plânge niciodată de nimic. A ajuns să fie cântăreață faimoasă, actriță și să aibă tot ce vrea - așa încât nu are nici un drept să se plângă de căldură, când mulți oamenii nu sunt atât de norocoși ca ea. Mi-a rămas în cap referirea la micuța blondă pentru că în clipa aia mi-am spus cât de minunat poate fi să apreciezi ceea ce ai, atunci când îl ai, nu ca restul lumii - DUPĂ ce l-ai pierdut. Mi-a plăcut mereu faptul că a fost și este o bătăioasă, însă - de atunci este una dintre cântărețele mele favorite.

Nu pot spune că e chiar un cover, însă o reinterpretare genială a piesei Jolene alături de cei de la Pentatonix.

As I promised in this article I would come back with a second one on the topic, namely one with unlikely duets - it's not completely but still I found something, something. And finally, after half of century, I have decided that moment x is now, that is because it the past days I had nightmares due of faulty time management - the music has been one of my best friend.

Years ago I saw an interview where a co-star was talking about how he met Dolly Parton, the following story from that interview got stuck in my head: extremely high heat, only outdoor frames to be shot and everyone was extremely nervous because of the temperature, and always complaining about the topic - except Dolly. Asked if she is not hot, she said that when she was a little girl and extremely poor, promised to God that if she get to have everything she wants, she will not complain about anything ever again. She  became a famous singer, actress with all she wants - so now she has no right to complain about the heat, when many people are not so lucky as she is. It stayed in my head the reference made by the little blonde because in that moment I thought how wonderful it can be to appreciate what you have, when you have it, not like the rest of the world - you love it AFTER you've lost. I always liked that she was and is a feisty one but - since it that quote și become one of my favourite singers in the world.

I can not say it's quite a cover, but a brilliant reinterpretation of the song Jolene alongside the guys from Pentatonix.

LP este una dintre obsesiile mele - vocea ei atinge ceva ruginit și foarte ascuns în adâncurile sufletului meu, alte trei timbre feminine au creat această reacție în mine: Laura Izibor, Zaz și Ayo. Dar cu LP de fiecare dată, obsesia mea merge către altă piesă care îmi răsună pe repeat timp de mai multe zile în căști. De data aceasta este un cover după piesa lui Beyonce - Halo - și, dau mereu „play”, „play”, „play”....

LP is one of my obsessions - her voice touches something very rusty and hidden in the depths of my soul, three other female stamps created this reaction in me: Laura Izibor, Zaz and Ayo. But with LP each time, my obsession go to another track that sounds on repeat for several days in my headphones. This time the song is a cover after Beyonce's - Halo - and I always keep press "play", "play", "play" ....

Zicem de duet - sunt două care mie îmi plac personal cum au reorchestrat piesa, chiar poate mai mult decât originalul. 

Prima este versiunea de la „Nothing Compares 2U” în interpretarea celor de la Coldplay cu un nene care face ceea ce în limbaj normal se numește televiziune - sau ce găsești la alții și ți-ai dori și la noi :)

I was talking about a duet - two that I personally like the way they rearranged the song, maybe even more than the original.

The first is a version of "Nothing Compares 2U" in the interpretation of Coldplay with a dude who does what in normal language is called television - or what you can find at others, and you will love to have it home  :)

„Need you now” a fost un succes, care a ajuns chiar și la neascultătorii de muzică country - făcându-i pe cei de la Lady Antebellum să fie asaltați de fani, peste tot în lume. Melodia lor a cunoscut două cover-uri făcute de persoane celebre care sună cel puțin, la fel de bine ca originalul dacă e să mă întrebați pe mine. Prima este în interpretarea Shakirei și a lui Blake Shelton:

"Need You Now" was a huge hit, which reached even those that don't listen country music - making the guys from Lady Antebellum be assaulted by fans all over the world. Their song got two covers from famous singers that sound at least as good as the original if you ask me. First one is the interpretation from Shakira and Blake Shelton:

The second one is sang by Adele and Darius Rucker:

Iar a doua este versiunea semnată de Adele și Darius Rucker:

În 2009 Blake Sheldon transforma prin reorchestrare piesa lui Buble „Home” într-un hit country de succes. Aici, în duet cei doi, acompaniați la pian de David Foster - unul dintre cei mai mari producători americani. 

In 2009 Blake Sheldon was turning Buble's song „Home” with some rearrangement into a country hit. Here, a duo with the two of them, and at piano David Foster - one of the most amazing American producers .

Tot în 2009 cei de la Pearl Jam dădeau lumii  „Just Breathe” - cu niște versuri care îți frâng inima, piesa avea să fie inclusă în filme și seriale de-alungul timpului: Castle, One Tree Hill, Brothers & Sisters, Grey's Anatomy sau The Night Shift. Devenind și primul cântec de „Platină” al trupei. În 2012 unul din coloșii muzici country, Willie Nelson venea cu propria versiune alături de fiul său.

Also, in 2009 Pearl Jam were giving to the world „Just Breathe” - with heartbreaking lyrics, it would be included in series and movies along the time: Castle, One Tree Hill, Brothers & Sisters, Grey's Anatomy or The Night Shift. Turning into the only „Platinum” for the band. In 2012 one of the giants of country music, Willie Nelson came up with his own version over the song along his son.

Și pentru că am început articolul cu ceva inedit, zic să îl închei în aceeași tonalitate, o interpretare ce mie mi se pare genială: 5 oameni, o chitară și ”Somebody that I used to know”

And since I started the article with something out of the box, I think it should end in the same direction, so an amazing interpretation: 5 people, one guitar and „Somebody that I used to know”