Castle Break

„Atunci când vrei ceva, tot universul conspiră pentru a te ajuta să ajungi la acel ceva!” spunea Coehlo în Alchimistul. Pentru mine cel mai bun mod de a îmi pune ordine în gânduri sau de uita de ele este să pornesc la drum. Și universul a lucrat pentru mine, atunci când Laura - omul de PR de la cei de la Castle Break a revenit cu invitația de a mă alătura unui tur organizat de ei, am lăsat tot și am zis „DA!”. Pe Laura am cunoscut-o pe vremea când amândouă lucram în câte o agenție, ea la una full service, eu la una de PR. Mie mi-a plăcut energia ea și părul multicolorat, ei nu știu ce i-a plăcut la mine, dar am rămas în contact prin mediile sociale. De ceva ani încoace punea din când în când niște poze minunate ale unor locuri coborâte din povești. La un moment dat mi-a povestit despre cei de la ”Castle Break” și care e activitatea lor: tururi de o zi sau două prin care prezintă doritorilor de aventuri castelele și conacele din România. Unele în paragină de o frumusețe apusă, care lasă să se întrevadă printre plantele care le-au cotropit, frumusețea unei epoci apuse și nepăsarea unui timp în care operele arhitecturale de artă nu mai reprezintă un interes decât dacă cineva le pune în valoare cu un festival de muzică. Altele sunt întreținute și poți vedea și înțelege o parte din istoria poporului acesta care a trecut prin foc și sabie, și s-a ridicat mereu din propria cenușă. 

Dacă la prima conversație pe temă, nu ne-am nimerit deloc pe program, acum am lăsat totul și am plecat într-o duminică dimineața la ora 7 într-o călătorie de basm. Numit „Valea Prahovei Aristocrată” turul mi-a oferit plăcerea de a descoperi la doar câteva ore de capitală „Micul Trianon” - un domeniu atât de frumos, pe cât este de părăsit. O bucată de istorie pentru care unul dintre cei mai mari arhitecți ai timpului Ion Berindey folosea ca inspirație Palatul Versailles din Franța. Bombardat în al doilea război mondial, azi se strâng fonduri pentru reabilitate și pentru întreținerea grădinilor și domeniului de vânătoare de o frumusețe rară.

„And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it!” Coehlo said in the Alchemist. For me, the best way to put my mind in order or forget about the crazy thoughts is to hit the road. And the universe did work for me when Laura -  the PR from Castle Break came with a second invitation to join one of their tours, I left all I had for the day aside and said: "YES!". I met Laura when we both worked in agencies, she was in one full service, I was a PR one. I liked her energy and her multicoloured hair, I don't know what she liked about me, but we stayed in touch through social media. For some years now she had occasionally put some wonderful pictures of some places that seemed fallen from fairytales. At one point she told me about the ”Castle Break” and what is their main activity: one or two days tours to present to whomever is concern the castles and manors Romania. Some in decline, you can still see trough the plants that took back their land, the beauty of a lost epoch and the indifference of a time when architectural works of art are no longer of interest, unless somebody puts them near an international music festival. Others are restored, and you can see and understand a small part of the history of this country that passed through fire and sword, and has always risen from its own ashes.

If at the first conversation on the subject, we could not match our schedules, now I left everything aside and left on a Sunday morning at 7am on a fairy tale trip. Called "Valea Prahovei Aristocrată", the tour offered me the pleasure of discovering at just a few hours of the capital a place called "Little Trianon" - a large domain as beautiful, as it is deserted. A piece of history for which one of the greatest architects of the time Ion Berindey used as inspiration the Versailles Palace in France. Bombarded in World War II, funds are now being raised for rehabilitation and maintenance of gardens and an amazing exceptional beautiful hunting grounds.

Am continuat mareția sa Castelul Cantacuzino - aici am primit una dintre cele mai frumoase lecții de branding și PR făcut ca în cărțile ce aveau să fie scrise la mulți ani după terminarea construcției.

Am oprit pe muzică la vila de vară a lui Enescu - o culă idilică, la care poți ajunge pe jos din Sinaia și unde poți atinge pianul la care maestrul a compus ani de zile. 

Excursia s-a încheiat la Muzeul Orașului Sinaia unde ne-am putut bucura și de o ciocolată caldă cu aromă de cafea pe balcon, în aerul curat de munte.

Mă văd nevoită să recunosc că a fost una dintre cele mai frumoase și pline de zâmbete zile din ultima perioadă. Curioasă și surprinsă de câte lucruri frumoase sunt la doar câteva ore de capitală m-am lăsat captivată de această escapadă. Îi sunt recunoscătoare Laurei pentru invitație și celor de la organizație că ne oferă oportunitatea de a descoperi frumusețea actuală și trecută a minunatei noastre țărișoare.

Și dacă crezi că cele de mai sus costă enorm, aruncă o privire și vei vedea că prețurile sunt pentru orice buzunar!

We continued it's gracious Cantacuzino Castle - where we received one of the most beautiful branding and PR lessons that would be mention in book, years after the castle had being finished. 

We stopped on music at Enescu's summer villa, an idyllic villa a walk distance from Sinaia and where you can touch the piano that the master has composed for years.

The trip ended at the Sinaia City Museum where we could also enjoy a hot coffee-flavored chocolate on the balcony with clean mountain air.

I have to admit it was one of the most beautiful and full of smile days that I had in the last weeks by far. Curious and surprised by the beautiful things found just at a few hours away from the capital I got captivated by this escapade. I am grateful to Laura for the invitation and also to the organisation that gave us the opportunity to discover the present and past beauty of our wonderful country.

And if you think that all the above are expensive, take a look at them and you will see that are very affordable.