Despre cărți și alte rele

Sursă: Publica.ro

Sursă: Publica.ro

Unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care îl poți primi cadou sau îl poți face cadou este o carte. Mai ales, dacă este una gândită cum îi zic eu. Adică știi că persoana este pasionată de facilitare grafică una dintre cele două cărți ale lui Dan Roam sunt o alegere perfectă. Sau dacă e înnebunit (ă) de oratorie atunci TED Talks scrisă de Chris Anderson - directorul TED îi va merge la suflet. Sau dacă persoana este stresată dar îi place să fie înconjurată de culori o carte de colorat pentru adulți și un set de carioci cu siguranță o vor bucura.

Zilele trecute vorbeam cu o prietenă care îmi spunea că recent a citit un studiu recent în care nouă, ca nație ne place să ne plimbăm prin librării, însă nu facem achiziții. Și cumva, tind cu strângere de inimă să o cred, pentru că deși pentru mine magazinele cu cărți sunt crypronită (intru doar în ziua de salariu, pentru că nu pot să nu plec fără măcar o carte de acolo) oricât de aglomerate ar fi ele, la casă e mereu liber. Nici măcar în zilele cu reduceri nu îi văd îmbulzindu-se...sau poate pentru că trăim în era digitală, lumea preferă să facă cumpărăturile online și cărțile vin la birou, acasă sau direct pe un dispozitiv - simplu, fără auto. Da, prefer această versiune romanțată și sunt convinsă că în zilele toride de weekend îi voi vedea în parc pe pătură (ca mine) sau pe bancă citind. Versiunea tristă ar fi că lumea în jurul meu a uitat să mai citească, a uitat să își mai lase imaginația să țeasă povești și să creeze dragoni în mii de culori coborâți dintr-o carte despre cavaleri. 

Și ca să îmi demonstrezi că mă înșel, ia spune-mi tu ce carte ai citit ultima oară? 

One of the most beautiful things that you can receive or offer to someone as a gift is a book. Especially if is one that is thought of, as I like to call it. Meaning that if you know that the person is passionate about graphic facilitation one of the two Dan Roam's book are a perfect choice. Or if one is crazy about public speaking then TED Talk by Chris Anderson - TED Director will go smooth. Or if the person is stressed, but likes to be surrounded by colours - a colouring book for adults and a set of pencils will bright up the day. 

These day I was chatting with a friend and she told me about a recent study in which us, as people like to stroll in libraries, but we don't buy. And somehow, with a pain in my heart I tend to believe her, because even though for me bookstores are like cryptonite (I cross their door only on pay day, since is impossible for me to leave without buying at least one book from there), no matter how crowded get on ails nobody is at the register. Not even in times of sales I don't see them taking charge...or maybe since we live in a digital era, the world prefers to do online shopping and the books come at the office, home or straight on a device - just,like.that. Yes, I like this romantic view of things and I'm convinced that in the hot summer weekend days we will see each other in the park on a blanket (like me) or on a bench reading. The sad story would be that around me world had forgotten reading, to let their imagination to darn and create dragons in books of knights. 

And to prove me wrong, tell me what was the last book you've read?